In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Tartu Jaani kiriku taasavamisele pühendatud vastuvõtul 29. juunil 2005 Vanemuise kontserdimajas
29.06.2005


Lugupeetud härra president,
proua Eva Luise Köhler,
austatud peapiiskop,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Mul on südamest hea meel tervitada teid kõiki Tartule ja Eestile nii olulisel Jaani kiriku taasavamise päeval. Eriti rõõmus olen selle üle, et Teie, austatud president Köhler, võtsite vastu meie küllakutse.

Eesti ja Saksa suhted on pikaajalised, mitmekülgsed ja auväärsed. Kellelegi meist ei ole ilmselt teadmata, et Saksa kultuuriruum on oluliselt kujundanud eestlaste intellektuaalset maailmapilti.

Möödunud nädalal tähistasime võidupüha ja jaanipäeva - nende mõlemaga kaasneb mõte võidust. Vabadussõja võidud võimaldasid eesti rahval saavutada iseseisvuse. Jaanipäeval võidab suvi kui valguse ja soojuse aeg. Ka Ristija Johannes, kelle järgi Jaani kirik oma nime on saanud, kuulutas uue ajastu tulekut. Täna saame rääkida veel ühest võidust: Tartus on likvideeritud viimane nähtav märk Teisest maailmasõjast.

On ehitisi, mida taastatakse, kuid neid ei hakata kasutama esialgsel eesmärgil. Pea kõik sõjad on jätnud endast maha varemetes kirikuid, kuid enamasti ehitatakse need jälle üles, et kogudusi teenida.

Hansalinnade kirikud olid tollase Euroopa ühtsuse näitajad. Nüüdisajal jätkub vana traditsioon Euroopa Liidu ühise majandus- ja kultuuriruumina. Me täidame siin oma kõrgeimat ülesannet - hoiame tulevastele põlvedele püsiväärtusi.

Võib ju küsida, miks on nii paljud inimesed ja organisatsioonid Jaani kiriku taastamist toetanud ja teevad seda veel. Põhjapoolse Euroopa gootika pärl lausa kohustab selleks ja on muutumas omamoodi meie südametunnistuse peegliks. Erinevatest moevooludest läbipõimitud detailid, millest mõned jäädavalt hävinud ja mõned meie rõõmuks ja kujutlusvõime virgutuseks säilinud - see on pärand, mis ulatub üle riigipiiride.

Kui mõnes paigas maailmas suletakse kirikuid koguduste puudumise pärast, siis meil on täna võimalus olla taasavamise juures. See kõik kutsub veelkord mõtlema sellele, miks oleme nii jonnakad, millest ammutame julgust, et alustada uuesti ja uuesti. Küllap sellepärast, et Emajõe Ateenat on ehitatud algusest peale teadmises - seome kokku kohaliku töökuse ja mujalt tulevad kogemused ning saame Euroopa liivakella vöökohaks, kus jätkub kaupa ja luuakse uut kunsti, teatrit ja akadeemilist väärtust, mida siis omakorda jälle maailmale tagasi anda.

Head kuulajad!
Lubage mul öelda tänusõnad kõigile, kes Jaani kiriku taastamisse panid oma südame ja hinge. Rahast üksi ei piisa - püsiväärtusi luuakse armastusega. Tartu ei ole mitte ainult heade mõtete linn, vaid ka armastuse linn!

Tänan!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee