In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esines kalanduspoliitika konverentsil
27.06.2005


President Arnold Rüütel avas täna Tallinnas kõrgetasemelise konverentsi ''Euroopa Liidu kalanduspoliitika mõju Eestile'', kus esinesid ka ettekandega Euroopa Komisjoni kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg, põllumajandusminister Ester Tuiksoo, keskkonnaminister Villu Reiljan ja Eesti kalandusorganisatsioonide esindajad.

Konverentsi avades ütles Vabariigi President, et Eesti kalurid, eriti rannakalurid, on viimase viieteistkümne aasta jooksul üle elanud äärmiselt keerulisi aegu. ''Aegade heitlikkusega on kaasnenud peamiste püügikalade varu vähenemine. Tagajärgedeks on Eesti kalalaevastiku liigne püügivõimsus, nii laevade, kalasadamate infrastruktuuri kui seadmete vananemine ning samuti kalatööstuse investeeringute puudujääk. Euroopa Liidu rahaline tugi Eesti kalandusele on seetõttu väga teretulnud,'' kõneles riigipea.

Vabariigi President rõhutas oma kõnes kalakasvatuse tähtsust. ''Tingimustes, kus kalavarud vähenevad, on oluline võimalus investeerida Euroopa Liidu kaasabil vesiviljelusse ja kalade veekogudesse taasasustamisse. Seeläbi kasvab vääriskalade hulk, mille järele on suurenev nõudlus,'' lausus riigipea.

President Rüütli sõnul tuleb Euroopa Liidu poolt pakutavate arenguvõimaluste kasutamisel arvestada oma riigi eripära ühise kalanduspoliitika teostamisel. ''Sõnastades ühiseid eesmärke ja tehes nende saavutamise nimel tõhusat koostööd, tuleks ühtaegu hoolt kanda selle eest, et säiliks rannakalandus, jätkuks majandusareng ja tõuseks kalandustootja elatustase,'' sõnas Vabariigi President.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 27. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee