In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales võidupüha tähistamisel Paides
23.06.2005


Vabariigi President ja proua Ingrid Rüütel tähistasid tänast võidupüha Paides.

Hommikul kell 10 algas jumalateenistus Paide Püha Risti kirikus. Sellest võtsid riigipea kõrval osa ka endine president Lennart Meri, Riigikogu esimees Ene Ergma, peaminister Andrus Ansip, valitsuse ja Riigikogu liikmed, samuti Eestisse akrediteeritud diplomaadid ning Järva maakonna ja Paide linna esindajad.

President Rüütel võttis Paide Kultuurikeskuse väljakul vastu kell 11.30 alanud Kaitseliidu paraadi, mida juhatas Kaitseliidu ülem major Benno Leesik. Riigipea tervitas kaitseväelasi, kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, kodutütreid, noorkotkaid, piirivalvureid, politseinikke ja teisi paraadil osalejaid. Üle 600 osalejaga paraadil olid esindatud ka Läti Zemessarde ning orkestrid Eestist, Taanist, Suurbritanniast, Soomest ja Šveitsist.

Oma pidupäevakõnes toonitas president Rüütel sõprade ja liitlaste tähtsust eesmärkide saavutamisel nii kauges ajaloos kui ka tänapäeval. "Nüüdisajal on partnerite toetusel väga suur väärtus, sest maailm muutub üha "väiksemaks" ja samas ka polaarsemaks. Kuid määravaks jääb siiski iga rahva enda tahe ja üksmeel oma huve ja iseseisvust kaitsta," sõnas riigipea.

Samuti rõhutas president Rüütel, kuivõrd oluline on polügoonide ja harjutusalade rajamine, mis on osa Eesti kaitsealasest kodutööst. "Usaldusväärselt toimiva riigikaitse vundamendiks on nii inimeste, omavalitsuste kui kogu riigi kaitsevõime ja -tahe. Muuhulgas hõlmab see tingimuste loomist väljaõppeks ning oskuste lihvimiseks," ütles riigipea.

Veel kõneles president Rüütel Euroopa Liidu põhiseaduslikust leppest. "Ehk poleks nüüd ülearune juriidiliste protseduuride taganttõukamise asemel hetkeks peatuda paljudele inimestele muret tegevate valupunktide juures ning rakendada rohkem jõupingutusi selgitusteks. Sedakaudu muutub Euroopa Liit avatumaks ja võime jõuda lahendusteni, mis tagavad rahvaste heaolu ning usalduse nii ühenduse kui ka üksteise vastu. Nii suureneb ka usk eri rahvaste identiteedi ja rahvuskultuuride säilimisse," lausus riigipea.

Vabariigi President lõpetas võidupüha kõne üleskutsega pakkuda oma sõpradele rahutule ühendavat soojust ning läitis seejärel võidu- ja jaanitule tõrvikud, mille ohvitserid viisid üle Eesti kõigisse maakondadesse.

Pärast paraadi juhatasid Piirivalveameti orkestri ning Tartu noorte võimlejate esinemine sisse sõjaväeorkestrite vigurmarssimise etenduse "EST-TATTOO". Sellel esinesid veel Soome kaitseväe ajateenijate orkester, noored kardisõitjad, Briti Kuninglike Õhujõudude torupilli- ja trummiorkester, Šveitsi armee esindusorkester, Taani Kodukaitse orkester ja teised kollektiivid.

Seejärel külastasid riigipea ja proua Ingrid Rüütel Järvamaa Muuseumi ning tutvusid sealse ekspositsiooniga.

Võidupüha tähistamine Paides lõppes Järva maavanema Üllar Vahtramäe ja Paide linnapea Heli Suvi vastuvõtuga Lembitu pargis.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 23. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee