In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaksteist seadust
20.06.2005


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 8. juunil 2005 vastu võetud Struktuuritoetuse seaduse muutmise seadus; Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning veeseaduse muutmise seadus1; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seadus; Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni denonsseerimise seadus; Riigikogus 9. juunil 2005 vastu võetud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus; Rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seadus; Riigikogus 15. juunil 2005 vastu võetud Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seadus; Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus; Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus; Riigikogus 16. juunil 2005 vastu võetud Loomatauditõrje seaduse muutmise seadus; Autoriõiguse seaduse muutmise seadus; Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee