In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus leinapäeval, 14. juunil 2005
14.06.2005


Head kaasmaalased!

Tänasel leinapäeval väljendame oma sügavat austust totalitaarse vägivalla ohvritele - inimestele, kes on kannatanud võõrriikide terrori all.

14. juunil 1941 kaotas Eesti Vabariik ühe lühikese suveööga ligi protsendi oma elanikkonnast, kui Nõukogude Liit küüditas tuhandeid süütuid inimesi, neist kolmandik lapsed. Terrori ohvriks olid juba langenud endised ja tegevministrid, riigipead ning enamik parlamendiliikmeid. Teine suurküüditamine 25. märtsil 1949 hävitas kogu Eesti traditsioonilise ühiskonna- ja külaelu.

Me mälestame neil saatuslikel öödel oma kodudest viidud ja vägivaldse surma leidnud kaasmaalasi ning kõiki teisi võõrrežiimide ohvreid. Okupatsioonivõimu otsesed ja kaudsed repressioonid veel aastakümneid pärast Teise maailmasõja lõppu on puudutanud kõiki eesti peresid. Need on puudutanud kogu Eesti Vabariiki.

Meie rahvusliku leinaga kaasneb austus nende sadade tuhandete kaaskodanike vastu, kes hoidsid järgnenud aastakümnetel vabadusvõitluse rinnet. Austame neid, kes, relv käes, metsades võitlesid. Austame neid, kes vabadussõnumi ridade vahele kirjutatult edasi andsid, ning kõiki kaaskodanikke, kes nendele sõnumitele aastakümnete vältel lootusrikkalt avatud olid. Nendele, kes Eestit endas kandsid, olgu Siberi vangilaagris, maa- või hingepaguluses, kodus või võõrsil, võlgneme tänu laulva revolutsiooni ning riikliku iseseisvuse taastamise eest. See on tänu kogu eesti rahvale, kes ei murdunud.

Leinapäeval pole vaja otsida sõnu - me mälestame ja anname tänaste mälestustseremooniatega kaasa sõnumi kogu demokraatlikule maailmale. Nii saame ehk üheskoos teha enamat rahvaste turvalisema tuleviku tagamisel.


Vabariigi President
Arnold Rüütel

Riigikogu esimees
Ene Ergma

Peaminister
Andrus Ansip


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee