In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja Riigikontrolli seaduse muudatuse
31.05.2005


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 11. mail 2005 vastu võetud Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus.

Seadust välja kuulutades märkis riigipea, et Riigikontrolli pädevuse laiendamine selle seadusemuudatusega on tekitanud ühiskonnas erinevaid arusaamasid. ''Ühelt poolt on mõistetav vajadus teostada kontrolli avaliku sektori vara otstarbeka ja õiguspärase kasutamise üle. Teisalt võib kontrollipädevuse laiendamine luua võimaluse piirata kohalike omavalitsuste autonoomiat ja vähendada nende reaalset vastutust oma tegevusala küsimuste iseseisval korraldamisel,'' ütles Vabariigi President.

President Rüütli sõnul on oluline aidata kaasa kohalikes omavalitsustes heaperemeheliku ja vastutustundliku mõttelaadi tugevnemisele. ''Ka siis, kui riigi keskvalitsuse mõju kohalike omavalitsuste suunas tugevneb, jääb kohalik tasand kõige kodanikukesksemaks. Kohaliku omavalitsuse tegevusest sõltub kõige otsesemalt inimeste elukeskkonna kvaliteet ja sotsiaalse turvalisuse tase. Seepärast pean vajalikuks veel enne kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi korraldada arutelu kohaliku omavalitsuse kohast, võimalustest ja tasakaalustatud suhete korraldusest keskvõimuga, et aidata kaasa kohalikule omavalitsusele seadusega pandud ülesannete täitmisele,'' sõnas Vabariigi President.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 31. mail 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee