In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Bulgaaria Vabariigi presidendi T.E. hr Georgi Parvanovi ja proua Zorka Parvanovi pidulikul õhtusöögil Eesti Vabariigi presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks Sofias, 26. mail 2005
26.05.2005


Austatud härra president,
Austatud proua Zorka Parvanova,
Ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Mul on suur au alustada oma riigivisiiti teie maale teie kaunis pealinnas Sofias. Siia saabumise hetkest alates oleme me adunud sõprade seas viibimise sooja tunnet. Siin - erinevate mõjude ristumiskohas, mõistame selgelt meie kontinendi mitmekülgset ajalugu.

Kui mõelda tagasi meie rahvaste ajaloole, siis leiame palju ühiseid momente. Paiknedes suuremate riikide vahetus naabruses, on meid mõlemaid tihti riivanud ajalootormide keerised. Need on meid küll räsinud, aga alati oleme leidnud endas jõudu, tarkust ja visadust neist jagusaamisel ning oleme iseendaks jäänud.

Käesoleva riigivisiidiga soovin jätkata sisukat ja viljakat kõrgetasemelist lävimist meie riikide vahel. Täna tuleb meil ühiselt teha pingutusi poliitilisel, julgeoleku ja majanduslikul tasandil, kuna oleme mõlemad NATO liikmed ja õige pea on meist saamas ka partnerid Euroopa Liidus. Sellel põhjusel on minu saatjaks siin visiidil arvukas äridelegatsioon. Olen kindel, et siin sõlmitud kontaktidest sünnib tublisti kasu, mis väljendub meievahelise lävimise tihenemises ja teineteise põhjalikumas tundmaõppimises.

Austatud härra president!

Olen õnnelik, et võin viibida siin sellel ajaloolisel momendil - 2005. aasta kevadel, mil Bulgaaria on kirjutanud alla liitumisleppele Euroopa Liiduga. Vaid kaks nädalat tagasi kiitis teie parlament suure häälteenamusega heaks Euroopa Liiduga ühinemise leppe, mis võimaldab riigil saada 2007. aastal selle ühenduse liikmeks. Selline edu väärib kahtlemata kõrget tunnustust, mis sai võimalikuks ainult tänu tugevale tahtejõule, usule ja veendumusele, mida teie rahvas, teie valitsused on kindlameelselt järginud, ületades skeptitsismi ja kahtlused.

Eesti kogemus on näidanud, et liitumine Euroopa Liiduga on tugev arengu ja stabiilsuse tegur. NATO-l on küll jätkuvalt keskne roll Euroopa kaitse ülesehitusel, kuid samas hõlmab Euroopa Liit üha enam meie kontinendi poliitilist ruumi. Olen sügavalt veendunud, et Euroopa Liit peab suutma tugevdada oma positsiooni ja aina rohkem ühehäälselt kaasa rääkima rahvusvahelisel areenil. Ainult nii võime tagada, et Euroopa poliitiline osakaal vastaks täielikult tema majanduslikule mõjule. Maailmas, mida lõhestavad arvukad pingekolded, on tugev ja ühtne Euroopa tasakaalustavaks jõuks, millega me kõik võidame.

Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv aitas kaasa kiirete ja ulatuslike sotsiaal-majanduslike reformide läbiviimisel Eesti ühiskonnas. Ühtlasi fokuseeris see kogu riigi administratsiooni tegevuse ja eesmärgid. See on väärtuslik kogemuste pagas, mida oleme valmis Bulgaariaga jagama.

Küllap teate, et Eestil on traditsiooniliselt tihe koostöö nii Balti kui ka Põhjala riikidega. Meie jaoks on Põhja-Balti koostöö jätkuvalt oluline ja kindlasti pakub selline tegevus huvi Bulgaariale, kuna paljut sellisest regionaalsest koostööst on võimalik rakendada ka Balkani poolsaarel.

Mul on hea meel, et meil oli võimalus nimetatud teemasid koos arutada. Sellega jätkasime usalduslikku dialoogi, mis Bulgaaria ja Eesti vahel on välja kujunenud. Meie riikide vahelistes poliitilistes, majandus- ja kultuurisuhetes, nii kohalikul kui isiklikul tasandil ülesehitatu on juba täna esiletõstmist väärt.

Enda, abikaasa ja kogu delegatsiooni nimel tahan teid veelkord tänada, härra president, külalislahkuse ja soojuse eest, millega meid siin on vastu võetud. Lubage mul tõsta klaas Bulgaaria rahva õitsenguks, meie riikide vahelise sõpruse märgiks ja teie isikliku õnne ja edu terviseks!

Teie terviseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee