In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jättis välja kuulutamata e-hääletamist puudutava kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muudatuse
25.05.2005


President Arnold Rüütel kirjutamas alla otsusele jätta välja kuulutamata ''Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus''Vabariigi President kirjutas täna Kadriorus alla otsusele jätta Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107 alusel välja kuulutamata 12. mail 2005 Riigikogus vastu võetud ''Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus''.

Oma otsust tehes rõhutas president Rüütel, et 2002. aastal valimisseadustes ja rahvahääletuse seaduses sätestatud elektrooniline hääletamine on tulevikus kindlasti tänuväärne võimalus valimistest osavõtu protsendi ja seeläbi ka riigivõimu legitiimsuse suurendamiseks. Samuti pidas riigipea oluliseks avaliku arvamuse küsitlustes ilmnenud enamjaolt toetavat suhtumist elektroonilisse hääletamisse.

''Elektrooniline hääletamine on vajalik lisavõimalus meie riigikorralduse arengus, mis aitab tutvustada ka Eesti edusamme e-riigi edendamisel. Euroopa Nõukogu on samuti e-hääletamist pooldades töötanud välja oma liikmesriikidele ka soovitused õiguslike ja tehniliste standardite osas. Seda suurem on Eesti vastutus, kui püüame välja töötada ja maailmale tutvustada meie eeskuju järgimist väärivaid lahendusi kaasaegse tehnoloogia rakendamisel demokraatliku ühiskonna hüvanguks,'' sõnas Vabariigi President.

''Praegu seaduseelnõus välja pakutud lahenduse osas tuletaksin meelde vanasõna ''üheksa korda mõõda, üks kord lõika''. Leian, et seni pole veel piisavalt läbi arutamist pälvinud probleemid, mis seonduvad e-hääletamise korraldamisel ühetaolisuse põhimõtte järgimisega, samuti isikutuvastamise usaldatavusega. Kuna Riigikogu on pööranud arvestatavalt tähelepanu valimisreklaamide temaatikale, on oluline veel arutada ka küsimusi, kuidas saab e-hääletamisel vältida seadusega lubamatut valimispropagandat, mis mõjutaks valija tahet valel ajal ja vales kohas,'' lisas riigipea.

President Rüütel toonitas ühtlasi, et e-hääletamine võib küll tõsta vormiliselt valimisaktiivsust, kuid ei aita oluliselt suurendada kodanikuaktiivsust. ''Eesti arengusuutlikkusele ja konkurentsivõimele on määrava tähtsusega osalusdemokraatia tugevdamine. E-hääletamine jääb ikkagi eeskätt täiendavaks võimaluseks traditsioonilise esindusdemokraatia raames ning ei too kaasa otsustavat muudatust kodanike ja riigivõimu vahelise distantsi senise murettekitava suurenemise osas,'' ütles riigipea.

Vabariigi President märkis oma otsuses, et peab vajalikuks 12. mail vastu võetud seadust Riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

''Vastuvõetud seaduse §-ga 15 muudetakse ''Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse'' § 50, mille uue sõnastuse lõikes 6 sätestatakse valija õigus oma elektrooniliselt antud häält muuta. Leian, et taoline muudatus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõikes 1 toodud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ühetaolisuse põhimõttega.

Ühetaolisuse põhimõte aktiivse valimisõiguse puhul eeldab, et igale valimisõiguslikule isikule on tagatud võimalus valida sarnasel viisil, hääletada vaid korra ning valijate häältel peab olema ühesugune kaal. Vastuvõetud seaduse muudatuse kohaselt on valijal, kes saab hääletada elektrooniliselt, õigus oma elektrooniliselt antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või hääletades valimissedeliga. Teisi hääletamise liike kasutavatel valijatel üle- ja ümberhääletamise võimalus puudub. Seega ei ole neile tagatud valimistoimingu sooritamiseks võrdsed võimalused,'' kirjutas president Rüütel oma otsuses.

Vabariigi Presidendi otsuse teksti leiate koduleheküljelt aadressil www.president.ee


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 25. mail 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee