In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde võistluse ''Igapäevaelu Eestis 20. sajandil'' lõpetamisel 14. mail 2005 Tartus
14.05.2005


Kallid noored ajaloohuvilised,
austatud õpetajad ja õpilased,
austatud asekantsler!

Me tavatseme minevikku või unustusse jäänud sündmuste kohta kasutada eesti keeles väljendit ''on vajunud ajalukku''. Ent ajalugu ei hõlma sugugi üksnes kauget möödanikku. Ka selle kohta leiame kinnitust oma keelest, milles võime oma kaasaegsete silmapaistvaid tegusid tunnustada hinnanguga ''nad teevad ajalugu''.

Tegelikult teeme me kõik ja iga päev ajalugu, kuigi hinnata oskame seda alles mingi aja möödudes. Tänased ajalehelood, õppekavad või sõnavara võivad tulevastele uurijatele anda sama olulist teavet kui näiteks keskaegsed ürikud. Küllap tajusite ka oma uurimistöid tehes, et inimeste igapäevaelu on ajaloo seisukohalt väärtuslik allikas ning nendeks inimesteks võivad olla meie endi lähedased või teised kaasaegsed.

Ükskõik kui ''vana'' on rahvas, ajalugu on tema igapäevaelust lahutamatu. On rahvaid, kelle kirjutatud ajalugu küünib kahe tuhande aastani. Eestlaste kaugemast ajaloost on kirjutanud teised, aga suulise pärandina võime oma keeles leida mälestusi isegi viimase jääaja-eelsetest sündmustest.

Iga põlvkond loob ja paneb tallele midagi ainulaadset. See antakse pärimusena edasi põlvest põlve. Läinud sajandil tulid suulisele ja kirjutatud pärimusele lisaks film, televisioon ja audiomaterjalid. Need loovad täiesti uued mõõtmed ja võimalused ka ajaloo talletamiseks või taasesitamiseks.

Vahel kuuleme ütlemist, et ajalugu on politiseeritud ning ikka ja jälle uuesti ümber kirjutatud. Kuid mida demokraatlikum ja avatum on ühiskond ning mida rohkem on pärimust talletatud, seda raskem on ajalootõde moonutada.

Minu põlvkonna elu algas vabas Eestis, lapsepõlve jäävad ärevad teated riigikaotusest ja sõjast, nooruspäevi varjutasid repressioonid, millest siin ka ettekandes räägiti. Meid seati liiga vara otsustavate valikute ette, kuid meist endist sõltus väga vähe.

Head õpilased,
teie põlvkond on enamasti sündinud taas vabas Eestis, kus võisite pühenduda ainult õppimisele. Olete õnnelik põlvkond, sest viimased tosin aastat on olnud meie riigis üksnes ehitamise aeg ning teie olete saanud seda näha ja ka kaasa teha. Osa nähtust leidis jäädvustamist teie uurimistöödes. Nõnda olete andnud oma panuse eesti kultuuri- ja ajalukku, mille eest me kõik siin maanurgas vastutust kanname.

Ma soovin, et teie huvi ajaloo vastu ei raugeks. Olgu teil teravat silma enda ümber toimuva märkamiseks ja ergast mõistust järelduste tegemiseks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee