In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas konverentsi ''Koolivõrk - hariduse kvaliteet ja kättesaadavus''
28.04.2005


Vabariigi President avas täna Rahvusraamatukogus Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse korraldatud konverentsi ''Koolivõrk - hariduse kvaliteet ja kättesaadavus''.

Oma avakõnes märkis president Rüütel, et 2003. aastal allkirjastatud ühiskondlik lepe seadis pikaajalised sihid Eesti haridussüsteemi uuendamiseks ning sellest tulenevalt esitas haridusfoorum aasta tagasi konkreetsed ettepanekud ja tegevuskava, millest nii mõndagi on juba haridus- ja teadusministeeriumi poolt rakendamisel. ''Pean siinjuures väga oluliseks, et tulevikukavad lähtuvad hariduse kättesaadavusest ja kvaliteedist, kokkuvõetuna põhimõttesse ''igal lapsel on õigus heale ja huvidekohasele haridusele'','' kõneles riigipea.

Vabariigi President rõhutas, et koolil on haridussüsteemis kahtlemata väga oluline osa, aga oma osa on ka ühiskonna kõigil teistel institutsioonidel. ''Nende tõhusal koostoimel võiksid kõik Eesti koolid kujuneda väga headeks koolideks,'' ütles president Rüütel.

Riigipea toonitas, et haridussüsteem peab olema nii paindlik, et inimene saaks mis tahes eluhetkel ümber või juurde õppida ning sellest eemärgist lähtuvalt peaks püüdma eri koolitüüpe paremini integreerida. ''Praegune koolivõrk on mitme haldajaga ja liiga jäik, et võimaldada õpilasel kord valitud haridusteelt sobivamasse õpivormi üle minna,'' rääkis Vabariigi President.

Samas avaldas president Rüütel veendumust, et tervikuna on Eesti haridus üsna hea, millest räägivad ka mitmed rahvusvahelised võrdlusandmed. ''Ise oleme oma haridussüsteemi suhtes ülikriitilised ja ehk ka selle tulemusel oleme tõtanud seniseid põhimõtteid tihti ennatlikult revideerima. Paraku võib nii sündida kasu asemel hoopis kahju, kui toorest ideed tõtata ellu viima, seda asjaosalistega arutamata ja tulemusi prognoosimata,'' ütles president Rüütel. ''Läbitöötamata reformide käivitamine suurendab asjaosaliste ebakindlust ja vähendab toetust kavandatule. Pidevate muudatustega muutub häguseks ka kohustuste ja vastutuse jaotamine riigi, kohaliku omavalitsuse ning kooli ja lapsevanemate vahel,'' lisas riigipea.

''Kindlasti tuleb hoida kõike seda head, mis meie hariduses olemas on. Need on pikaajalised traditsioonid, head õpetajad, õpihuvilised lapsed ja motiveeritud lapsevanemad. Me ei saa taganeda eesmärgist, et Eesti kõigis piirkondades peab saama kvaliteetset haridust ning ülimaks põhimõtteks jääb lapse huvide järgimine,'' nentis Vabariigi President ja soovis selleks kõigile palju jõudu.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 28. aprillil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee