In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Javier Solanaga
22.04.2005


President Arnold Rüütel kohtus Kadriorus Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri Javier Solana'gaPresident Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Eestis visiidil viibiva Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri Javier Solana'ga.

Peasekretär Solana tundis huvi Eesti elu vastu nüüd, mil möödub aasta ühinemisest Euroopa Liiduga. Solana sõnul võib selle lühikese aja järel öelda, et Eesti on täieõiguslik Euroopa Liidu pereliige ning jagab samu väärtusi sedavõrd loomulikult, nagu oleks koos tegutsetud juba Rooma lepingu sõlmimise päevist alates. Vabariigi Presidendi sõnul on avaliku arvamuse uuringud näidanud rahva kasvavat poolehoidu Euroopa Liidule, mis omakorda näitab valitud tee õigsust.

Javier Solana huvitus Euroopa Liidu välispoliitika juhina ka sellest, kuidas Euroopa Liit saaks Eesti hinnangul korraldada edaspidiseid suhteid Venemaaga. Peasekretäri sõnul on Venemaal praegu suurte muudatuste aeg, kuid edasised arengud pole veel selged. President Rüütli hinnangul on Euroopa Liidul vaja aidata Venemaad demokratiseerumisprotsessis, rõhutades samas, et selline protsess eeldab kindlasti ka Venemaa-poolset tahet.

''Ka Eesti tahab oma suhteid Venemaaga arendada Euroopa Liidu poolt kavandatud nelja ühisruumi poliitika raames. Kuigi meie suhted Venemaaga on läbi ajaloo olnud keerulised, soovime Venemaaga arendada häid suhteid kõikides valdkondades. Eesti soovib hea tahte alusel igati kaasa aidata demokratiseerumisprotsessi süvendamisele Venemaal. Samuti tihendame sarnastel eesmärkidel oma suhteid Ukraina, Gruusia ja teiste riikidega Euroopa Liidu naabruspoliitika raames,'' rääkis Eesti riigipea.

Seejuures soovib Eesti president Rüütli sõnul jääda iseendaks ning rääkida minevikust ja olevikust tõeselt. ''Demokraatlikku ühiskonda pole võimalik üles ehitada valele, pettusele ja julmusele. Seepärast on oluline, et Venemaa ka ise teadvustaks ja tunnistaks neid ajaloolisi põhjuseid, mis varjutavad tänaseid võimalusi heanaaberlike suhete arendamiseks. Meie soov on, et kogu maailm mõistaks keerulist ajaloolist tausta Balti riikide ja Venemaa suhetes ning aitaks Venemaal sellisest minevikupärandist vabaneda,'' ütles Eesti riigipea.

''Eesti soovib mitte enam kuulda poliitilisest taktikast tulenevaid alusetuid süüdistusi. Omavahelised erimeelsused on aga vaja konstruktiivselt selgeks rääkida, et need ei jääks kammitsema meie suhete olevikku ja tulevikku. Eesti suutis taastada oma iseseisvuse ilma inimohvriteta ja parlamentaarseid vahendeid kasutades, mis on väärt olema eeskujuks poliitilistele protsessidele mitmel pool maailmas. Samasugust rahumeelset poliitikat järgime ka täna,'' kinnitas Vabariigi President.

Ka peasekretär Solana pidas oluliseks heade suhete loomist Euroopa Liidu naabritega ning rõhutas, et ühelt põlvkonnalt teisele tuleb edasi anda sõnumit lepitusest. ''Just lepitusele on üles ehitatud see suurepärane hoone - Euroopa Liit. Me ei soovi oma vaateid kellelegi peale sundida, vaid tahame lihtsalt selgitada, mida oleme saavutanud. Aga on selge, et kõigist ilmakaartest on Venemaal kõige lihtsam vaadata lääne suunas. Euroopa Liit soovib Venemaaga teha progressi nimel tihedat koostööd,'' kõneles Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär Javier Solana.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. aprillil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee