In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Kongressi 15. aastapäeva kontsert-aktusel 13. märtsil 2005 Estonias
13.03.2005


Armas Eesti rahvas!

Viimasel paaril aastal on meil olnud põhjust meenutada neid lähiajaloo olulisi sündmusi, mille toimumisest möödub viisteist aastat. See aeg on lühike nii rahva kui riigi ajaloos. Samas on möödunud aeg piisav, et lahutada toimunud sündmused nende emotsionaalsest taustsüsteemist ning hinnata kord tehtud otsuseid rahvuslike püsiväärtuste mõõtkavas.

Vaadates tagasi sellele murrangulisele ajale, mil väike Eesti suutis end lahti rebida totalitaarse riigi haardest, leiame tollases erakordses olukorras ajaloolise rolli igale ühendusele, rahvaliikumisele ja organisatsioonile. Keskne koht kõigis neis sündmustes kuulub aga eesti rahvale.

Olukorras, kus vastandusid poliitilised jõud ning võimalikud välised liitlased olid võtnud sündmuste arengu määramatuse tõttu ettevaatliku hoiaku, sai rahvas loota vaid enda tugevusele, oma ajaloolisele mälule ja kogemusele.

Rahvas koondus Eesti kodanike liikumiseks, ühines massiliseks Rahvarindeks, toetas jõuliselt Ülemnõukogu tegevust iseseisvale riigile õigusliku aluse loomisel ning väljendas referendumil kindlat tahet taastada iseseisvus. Kõik see väärib ka täna erilist austust ja tunnustust.

Eesti kodanike liikumine ja tema foorum Eesti Kongress aitasid kaasa, et siduda Eesti kodanikud üle viie aastakümne pikkuse võõrvõimu valitsemisaja taas ühtseks kõrgema võimu kandjaks. Õigusliku järjepidevuse põhimõte sai suunavaks ja mõtlemist korrastavaks juhiseks iseseisvuse taastamisel.

Meenutades möödunut, tuleb hinnata tollal poliitikas osalenud jõudude tahet leida lahendusi erimeelsuste ületamisel. Samuti väärib tunnustust oskus tõusta vastutuse jagamisel ja valikute tegemisel kõrgemale päevapoliitilistest eesmärkidest. Usun, et rahvas säilitab toimunu oma ajaloolises mälus.

Ajalugu on suur õpetaja, kuid sageli on tal halvad õpilased. Tänasel päeval teeb murelikuks see, kui rahva poolt valitud võim kaugeneb rahvast ja rahvuslikud püsiväärtused tuuakse ohvriks päevapoliitilistele huvidele.

Ka käesoleval ajal, mil me oleme juba ligi aasta täieõiguslik liige Euroopa Liidus ja võrdne partner NATO-s, tuleb meil mõnikord teha raskeid ja keerulisi valikuid. Nende tegemisel peame samuti nagu viisteist aastat tagasi arvestama rahva tahet kui ülimuslikku käsku. See on ainus kompass, mis hoiab meie riiki õigel teel.

Soovin teile kõigile tahet ja jõudu hoida ajaloo kogemust ning säilitada seda juhisena homsesse päeva!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee