In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pidulikul tseremoonial ''Eesti tänab'' 23. veebruaril 2005 Kadrioru lossis
23.02.2005


Austatud teenetemärkide kavalerid!
Lugupeetavad külalised!

Õnnitlen teid Eesti Vabariigi aastapäeva ja meie riigi kõrge tunnustuse puhul!

Homme 87-aastaseks saav Eesti riik võib olla uhke oma väärikate kodanike üle ning tunda rõõmu sõpradest ja toetajatest kogu maailmas. Täna avaldame me siirast tänu nendele oma riigi kodanikele ja sõpradele, kelle teod on enim üldist kasu teeninud.

Nagu möödunud aastatelgi, täname Eesti iseseisvuspäeva eel silmapaistvaid loojaid, ettevõtjaid, ametnikke. Tänaste autasustatute seas on taas riikliku järjepidevuse hoidjaid ning iseseisvuse taastajaid erinevatest rahvaliikumistest ja erakondadest.

Seejuures pole oluline ei rahvus ega ka see, kas ollakse teadlane, õpetaja, põllumees, sportlane, arst või sõjaväelane. Olulisem on, et need inimesed on oma kutsumuse ja loovuse rakendanud pühendunult meie riigi ja rahva teenistusse.

Igal aastal vähemalt korra tunnustab meie riik inimesi, kes osutavad omakasupüüdmatut abi hättasattunutele. Nendeks on nii humanitaarabi andjad, veredoonorid kui ka teised elupäästjad. Seekord on niisuguse tunnustuse pälvinuid varasemast enam - aga ka abivajajaid on looduskatastroofide tõttu olnud rohkem kui kunagi varem. Siiski sai aastavahetuse tormiliste sündmuste läbi kinnitust üks rõõmustav tõdemus: meie seas leidub väga palju empaatiavõimelisi, hoolivaid inimesi.

Ajast aega on mõtlejad juurelnud küsimuse üle, millest sõltub inimese õnn. Õhtumaades on arvatud, et tublidusest ja selle viljadest. Õnnelikuks on siin loetud inimesi, kes suudavad ära tunda head ja ka ise selle poole püüelda. Teie olete seda suutnud.

Anton Hansen Tammsaare kirjutas: ''Üht asja on tarvis - usku endasse. Meis enestes peab olema midagi, mis paneb vastu närivale ajahambale - mis näib olevat teatud määral igavene.'' Teis ja teie tegudes on seda vägagi suurel määral olnud, austatud ordenikavalerid.

Tänan teid töökuse, vapruse, teie loomingu eest, mis on muutnud paremaks meie elu ja meid endidki. Eesti tänab teid!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee