In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Vene Riigiduuma väliskomitee esimehega
22.02.2005


President Arnold Rüütel kohtus Vene Riigiduuma väliskomitee esimehe Konstantin Kossatšovi ja teda saatva delegatsioonigaPresident Rüütel kohtus täna Kadriorus Vene Riigiduuma väliskomitee esimehe Konstantin Kossatšovi ja teda saatva delegatsiooniga.

Kohtumisel käsitleti Eesti ja Venemaa lähiajalugu ning kahepoolsete suhete alusdokumente. Pikemalt peatuti 1991. aasta jaanuaris sõlmitud Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste lepingul, mis kinnitab Eesti riigi õiguslikku järjepidevust.

Eesti riigipea sõnul on selles lepingus loodud alused koostöö arendamiseks ka nendes valdkondades, mis tänapäeval leiavad käsitlemist Euroopa Liidu - Venemaa nelja ühisruumi tegevuskavas. Seetõttu ei oleks president Rüütli hinnangul täna enam vajadust täiesti uue Eesti ja Venemaa vaheliste suhete alase deklaratsiooni koostamiseks.

Vabariigi President rääkis ka Molotov-Ribbentropi pakti otseste tagajärgedena aset leidnud Teise Maailmasõja aegsetest sündmustest Eesti ajaloos, tolleaegsetest tohututest inimkaotustest ja Eesti püüetest iseseisvuse taastamiseks 1944. aastal. President Rüütel sõnas, et 1989. aastal vastu võetud NSV Liidu rahvasaadikute kongressi otsuses ''Poliitilisest ja õiguslikust hinnangust 1939. aasta Nõukogude-Saksa mittekallaletungilepingule'' fikseeritud seisukohad on olulised ka tänapäeval.

Vene Riigiduuma väliskomitee esimees ütles kohtumisel, et pole põhjust õigustada või kuidagi püüda vähendada Stalini režiimi ajal toimunud kuritegusid. Konstantin Kossatšovi sõnul on Venemaa Molotov-Ribbentropi pakti juba mitmel korral hukka mõistnud. Tema hinnangul seisneb erinevus Eesti ja Venemaa seisukohtades selles, kas seda pakti saab denonsseerida ning et kas sõjajärgset perioodi saab juriidiliselt nimetada Nõukogude Liidu okupatsiooniks Eesti suhtes. Kossatšovi arvates Eesti ja Venemaa poliitilised hinnangud lähiajaloos toimunule ei erine siiski palju ning Venemaa on valmis kasutama kahe riigi vahelistes suhetes avanenud võimalust välja murda vastastikuste süüdistuste nõiaringist.

Mõlemapoolselt väljendati vastastikust valmisolekut Eesti ja Venemaa vahelise poliitilise dialoogi tihendamiseks. President Rüütel ütles, et täiendavaid võimalusi annab selleks Eesti osalemine Euroopa Liidu ja Venemaa ning NATO ja Venemaa vaheliste partnerlussuhete arendamisel.

Kohtumisel osalesid Eesti poolelt Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni liige Enn Eesmaa. Vene delegatsiooni koosseisu kuulusid veel Riigiduuma väliskomisjoni esimehe asetäitja Natalija Narotšnitskaja ning väliskomisjoni liikmed Nikolai Benediktov ja Andrei Žukov, samuti osales kohtumisel Vene Föderatsiooni suursaadik Eesti Vabariigis Konstantin Provalov.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. veebruaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee