In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Jaan Krossi 85. sünnipäevale pühendatud vastuvõtul 16. veebruaril 2005 Kadriorus
16.02.2005


Austatud Jaan Kross,
lugupeetav proua Ellen Niit,
head külalised!

Jaan Krossi loomingu ja tegevuse tähendus on nii mitmetine, et teda üksnes kirjanikuna näha oleks ilmne lihtsustus. Ma ei pretendeeri siin ammendavale käsitlusele - jäägu see teha rahvusvahelisel kollokviumil, milles te osalete. Tahaksin piirduda vaid mõne joone visandamisega, mis mulle on tundunud tähenduslik.

Mõistagi on Jaan Kross ennekõike kirjanik. Kuid see, et tema teoseid on tõlgitud veerandsajasse keelde, teeb temast eestlase, kelle vahendusel sisenevad nende võõraste keelte kasutajad mitte ainult eesti kirjandusse, vaid ka eestlaste mõtteviisi. Seeläbi võivad nad avastada ühe väikese rahvuse ja tema kultuuri eriomase rikkuse.

Et seda on võimalus teha läbi Jaan Krossi silmade, on suur õnn. Sest Jaan Kross on tähelepanelik vaatleja, täpne ja põhjalik kirjeldaja ning tasakaalukas hindaja. Ehk on selle põhjus tema juristihariduses, aga küllap ka tema loomupärastes eeldustes.

Jaan Kross on eestlaste ja eestluse hea esindaja selgi põhjusel, et ta pole ainult vaatleja, vaid ka vahetu osaleja. Eesti Vabariigi eakaaslasena on ta läbi teinud kõik need õnnestumised ja katsumused, mis on meie riigi kodanikele osaks langenud. Lähema ajaloo kõrval tunneb ta aga põhjalikult ka kaugemat aja- ja kultuurilugu. Seetõttu on tema sõna kaal suurem kui eemalseisjal.

Ma tänan Teid, austatud Jaan Kross, et olete näidanud Eestit maailmale ja ka eestlastele endile. Soovin Teile südamest õnne peatse juubeli puhul!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee