In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles Tartu rahu 85. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil
03.02.2005


Vabariigi President kõneles täna Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis Tartu rahu 85. aastapäevale pühendatud rahvusvahelisel ajalookonverentsil ''Piirimuutused Euroopas 20. sajandil''.

President Rüütel märkis oma kõnes, et konverentsi toimumispaiga ja -aja valik on eriliselt sümboolne, sest riigipiiride kujunemine Euroopas seostub nii Tartu kui eilse kuupäevaga.

''Kõige üldisemalt kõneldes võib läinud sajandit pidada uute piiride kujunemise ajajärguks nii sõna otseses kui ka kaudsemas tähenduses. Euroopas, sealhulgas siinses regioonis muutusid siis otsustavalt piirid nii riikide kui inimeste vahel, aga ka mõtteviisis,'' nentis riigipea.

Vabariigi President toonitas, et riigipiiridega seotud teemasid saab käsitleda nii ajaloolises, õiguslikus kui poliitilises kontekstis. ''Samas vajame kõiki neid erinevaid käsitlusi tervikpildi kujundamiseks. See tõdemus kehtib ka Tartu rahulepinguga seotud teemade puhul,'' tõdes president Rüütel.

Riigipea peatus oma kõnes Tartu rahulepingu tähtsusel ja Eesti omariikluse kinnistamisel. ''Tartu rahuleping kindlustas meie riigi iseseisvuse ning andis selle kindlustamiseks maailma riikidele juriidilide aluse,'' rõhutas Vabariigi President. Ühtlasi oli rahuleping õiguslikuks aluseks suhete korraldamisele Venemaa õigusjärglase Nõukogude Liiduga, kes on seda ka oma rahvasaadikute kongressi otsusega 24. detsembrist 1989 tunnustanud.

Vabariigi President märkis, et Tartu rahulepingut ning tänaseks Eesti ja Venemaa vahel ettevalmistatud piirilepingu teemat ei tuleks käsitleda ainult kahe riigi suhete kontekstis. ''Alahinnata ei saa ka selle tähendust kogu nüüdisaegses maailmas, kus arenguid määravad uued realiteedid. Nii on ka riigipiiride mõiste omandanud tänaseks uusi tähendusi. Piir tähistab ruume, kus kaitstakse rahvuslikke huve, aga ka ühiseid väärtusi jagavate rahvaste ühishuve,'' kõneles president Rüütel. Riigipea avaldas lootust, et ajaloo pärandi aus käsitlus ning sellega seotud vastastikune lugupidamine kujuneb normiks ka Eesti ja Venemaa nüüdissuhetes.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 3. veebruaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee