In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tutvus Pärnumaa ja Läänemaa tormikahjustustega
31.01.2005


President Arnold Rüütel külastas täna Pärnu ja Lääne maakonda, et üle vaadata 8.-9. jaanuaril toimunud tormi- ja üleujutuskahjude likvideerimise senine käik.

Visiit Pärnumaale algas nõupidamisega maavalitsuses, kus riigipeale tutvustasid senitehtut ning edaspidiseid abivajadusi Pärnu maavanema kohusetäitja Toomas Kivimägi ning riikliku kriisireguleerimise meeskonna juht, Siseministeeriumi asekantsler Kalev Timberg, kes saatsid presidenti ka edasisel ringkäigul Pärnumaal.

Häädemeeste vallas Rannametsa külas kohtus president Rüütel vallavanema Urmas Aava'ga ja osaühingu Merikuld kaluritega, kes näitasid riigipeale oma tormis ja üleujutuses kannatanud angaari ning kalapüügialuseid. Tahkuranna vallas Metsakülas külastas president Rüütel Aina Eisenschmidti kodu Suti talus, presidenti tervitas ka vallavanem Eeri Tammik.

Tormikahjustusi Valgerannas ja mujal Audru vallas tutvustasid riigipeale vallavanem Rein Talisoo ja mereuurija Jüri Tenson.

Vabariigi President külastas veel Audru poldri juures, Saulepa külas Jõe talus Sirje ja Ain Lopsiku pere kodu. Vana-Pärnu linnaosas külastas riigipea koos Pärnu linnapea Väino Hallikmägiga Eva Kalmuse viielapselise pere elamut. Sanatooriumis "Tervis" näitas president Rüütlile pärast üleujutust alanud remonttöid sanatooriumi juhataja Vello Muliin. Vabariigi President lõpetas visiidi Pärnumaale ajakirjanikele antud pressikonverentsiga.

Lääne maakonnas saatis president Rüütlit maavanem Sulev Vare. Esmalt külastati Eesti Lastekaitse Liidu suvelaagrit Hanila vallas Pivarootsi külas, kus üleujutuskahjudest rääkisid Lastekaitse Liidu president Alar Tamm ja Hanila vallavanem Arno Peksar. Ridala vallas külastati koos vallavanem Toomas Schmidt'iga Jugassaare sadamat. Haapsalu linnas külastas riigipea koos linnapea Teet Kallasveega Florida Siimre mereäärset kodu. Läänemaa visiiti lõpetades andis Vabariigi President intervjuu ajalehele "Lääne Elu".

President Rüütli sõnul tuleb tunnustada seniseid päästetöid ning neid korraldanud Päästeametit ja Kaitseliitu. Kindlasti tuleb aga riigipea arvates täiustada vahendeid sarnaste looduskahjude ennetamiseks tulevikus ja kriisiolukordades käitumise alaseks teavitustööks. "Üle tuleks vaadata nii päästevahenditega varustatus, võimalike rannakaitserajatiste vajadus kui rannapiirkonnas uute hoonete ehituskõrgust ja materjale käsitlevad ehitusnormid. Kuid mis põhiline - meil tuleb märgata inimesi, keda tabas peale varalise kahju ka tõsine emotsionaalne üleelamine. Hoolivus ja tahe üksteist toetada aitavad meil sellest loodusõnnetusest kõige paremini üle saada," ütles Vabariigi President.

Riigipea sõnul peaks eksperthinnangud käsitlema seni tekkinud kahjude hindamisel koduste majapidamiste osas ka perede sotsiaalset olukorda. "Paljudel juhtudel on vaja just praegu tegutseda ja inimesi toetada nende mures, et vältida võimalikke edaspidiseid hoopis suuremaid kahjusid - nii esmaste töövahenditega varustatuse ja tööhõive osas kui silmas pidades seda, et üleujutusega tekkinud hoonete niiskuskahjustused edaspidi ei süveneks. Meie esmane ülesanne on aidata inimesi, nii palju kui see on ühiskonnal võimalik," lisas president Rüütel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 31. jaanuaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee