In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles Teaduste Akadeemia presidendi ametisse seadmisel
28.01.2005


Vabariigi President osales täna Eesti Teaduste Akadeemia presidendi, akadeemik Richard Villemsi ametisse seadmise tseremoonial.

Oma tervituskõnes sõnas president Rüütel, et täna on üks niisuguseid harvu päevi meie riigi arenguloos, kus tippteadus ja teadusetipud on avaliku tähelepanu keskmes. ''Sellistel puhkudel on võimalus tajuda neid mõõtmeid, mis on väikerahva seast tõusnud suurmeestel. Isegi kui meie teadlaskond ei ole arvukas, on ta ometi suur - selle sõna kvalitatiivses tähenduses. Sest ainult see osa ühest väikesest rahvast esindab maailmas eesti rahvusteadusi ja Eesti teadlasi. Ning sellepärast, et teadlaskond on see osa rahvast, kelle ideed ühtaegu arendavad ümbritsevat maailma ja avardavad meie arusaamu sellest maailmast,'' ütles riigipea.

Vabariigi President märkis, et kui Euroopa suundub sel kümnendil vastavalt Lissaboni strateegiale teadmistepõhise ühiskonna poole, siis ei ole ka Eestil Euroopa osana teist teed. ''Hariduse moderniseerimine ja infrastruktuuri ülesehitamine, innovatsioon ja sotsiaalne heaolu peavad meiegi strateegiliste eesmärkidena jõudma visioonidest tegelikkusse,'' nentis president Rüütel.

Riigipea toonitas, et selle juures on hindamatu väärtusega meie Teaduste Akadeemia liikmeskonna potentsiaal, mille varal võime formuleerida ja rakendada tõhusaid programme selleks, et hoida Eestit jätkusuutlikul teel. ''Paigutaksin siia ka hoole teadlaskonna enda järelkasvu pärast - et seda kasvaks ning kasvatatu Eestile kaotsi ei läheks,'' lisas Vabariigi President.

President Rüütel avaldas tänu Eesti teadusesse antud väärtusliku panuse ja suure organisaatoritöö eest Akadeemia senisele presidendile, akadeemik Jüri Engelbrechtile ning palus akadeemikul jätkata oma tegevust Vabariigi Presidendi akadeemilises nõukogus.

Vabariigi President tänas akadeemik Richard Villemsit akadeemilise nõukogu liikmeks asumise eest ja soovis talle edu Teaduste Akadeemia juhtimisel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 28. jaanuaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee