In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Rahvusvahelise Õigeusklike Ühtsuse Fondi preemia üleandmisel 21. jaanuaril 2005 Moskvas
21.01.2005


Teie Pühadus,
Austatud Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Aleksius II,
Austatud Rahvusvahelise Õigeusklike Ühtsuse Fondi liikmed,
Ekstsellentsid,
Daamid ja härrad!

Lubage mul avaldada sügavat tänu Rahvusvahelise Õigeusklike Ühtsuse Fondi kõrge autasu eest. Olen sündinud ja kasvanud üles kristlike traditsioonidega peres ning seetõttu on see tunnustus mulle südamelähedane.

Eesti Vabariigi presidendina võtan seda kui tunnustusavaldust järgmisel kuul 87 aasta vanuseks saavale Eesti riigile - tunnustusavaldusena vana kiriku poolt, kes kannab aastatuhandete kristlikku traditsiooni. See traditsioon on mitmel viisil kasvatanud ja kujundanud meid kõiki.

Austatud kohalviibijad,

läinud aastavahetuse eelsed sündmused tõestasid meile järjekordselt, et ajalikud asjad on kaduvad ning alles jääb see, mis on üle looduse piiridest.

Meie põlvkonna inimestest valdav osa on jäänud ilma kristlikust kasvatusest, kuid meie kodudes valitses kristliku kasvatuse saanud vanemate ja vanavanemate moraal. Muutunud maailmas on meie kõigi kohus hoida elu põhiväärtusi, meie ülesanne on viia elu edasi ja teha seda nii, et me ei unustaks tagasi vaadata.

Igal silmapilgul otsustatakse maailma saatust. Seepärast rõhutan võimalikest variantidest kõrgeima leidmise vajadust. Peaksime kõigele vaatamata püüdma lähtuda põhimõttest, et suurtes asjades üksmeel, kõikides asjades armastus. See aitaks meil mõista üksteist ning leida lahendusi keerulistes olukordades. Inimestena oleme oma valikutes eeldatavasti vabad. Valikuvabaduse vastutustundetu kasutamine võib aga viia olukorrani, et alles aastatega saame rööbastesse selle, mis on õige ja kestev ning väärtuslik.

Austatud Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Aleksius II,

võttes vastu autasu, mõtlen tänuga sellele tööle, mida tegite vaimulikuna ning metropoliidina Eestis. Siia kuulub ka Eesti Kirikute Nõukogu asutamine, mis leidis aset Kuremäel Pühtitsa kloostris 16 aastat tagasi. Kirikute Nõukogu on kujunenud erinevate kristlike mõtteviiside ja traditsioonide foorumiks Eestis. Selle liikmeskonda ja oikumeenilisse tuumikusse kuuluvad eestlased, venelased, armeenlased, ukrainlased, soomlased ja teiste etniliste kogukondade esindajad Eestimaal.

Annetan Rahvusvahelise Õigeusklike Ühtsuse fondi poolt mulle omistatud kõrge tunnustusega kaasneva rahalise autasu Eesti Kirikute Nõukogule heategevuslikel eesmärkidel kasutamiseks.

Olen südamest tänulik!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee