In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Vene presidendi ja patriarhiga
20.01.2005


President Arnold Rüütel kohtus Moskvas Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putiniga ning Tema Pühaduse Moskva ja kogu Venemaa Patriarhi Aleksius II-ga.President Arnold Rüütel alustas täna töövisiiti Moskvas, kohtudes Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putiniga ning Tema Pühaduse Moskva ja kogu Venemaa Patriarhi Aleksius II-ga.

Šeremetjevo lennujaamas tervitas Eesti riigipead patriarh Aleksius II, kellega koos suunduti Kremlisse patriarhi residentsi. Seal toimus Eesti riigipea kohtumine Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini ja patriarh Aleksius II-ga.

Üle kahe tunni kestnud kohtumisel ja lõunasöögil käsitleti väga erinevaid teemasid. President Rüütel rääkis Euroopa Liidu poolt Venemaale esitatud nelja ühisruumi tegevuskavast. See hõlmab 1) majandusruumi, 2) vabaduse, sisejulgeoleku ja õiguse ruumi, 3) välisjulgeoleku ruumi ning 4) teadus-, haridus- ja kultuuriruumi.

Ühtlasi arutati Eesti ja Venemaa kahepoolsete majandussuhete arendamist, pöörates erilist tähelepanu piiriülesele koostööle. Presidendid pidasid oluliseks uue silla rajamist üle Narva jõe.

Vene riigipea tõstatas rahvusvähemuste teema. President Rüütel tutvustas Eesti poliitikat selles küsimuses. Vabariigi President ütles, et Eesti on oma kodakondsuspoliitikas teinud ära suure töö ja kujundanud sellealase seadusandluse välja rahvusvahelisi õigusakte ja tavasid järgides. President Rüütel lisas, et kõne alla ei saa tulla ju keelenõuete eiramine isegi eakatele inimestele kodakondsuse andmisel, mis sisuliselt tähendaks kodakondsuse nullvarianti ning on Eestile vastuvõetamatu.

Rääkides Eesti ja Venemaa vahelisest piirilepingust, pakkus Eesti riigipea, et lepingu võiksid alla kirjutada kahe riigi välisministrid ning et 10. mail, kui Moskvas toimub Euroopa Liidu - Venemaa tippkohtumine, võiks Eesti ja Venemaa vahetada juba piirilepingu ratifitseerimiskirju. President Putin suhtus sellesse ettepanekusse tõsiselt. Töö sellel teemal jätkub kahe riigi diplomaatiliste kontaktide kaudu. Riikidevaheliste suhete arendamise kontekstis kõneldi veel Eesti-Vene valitsustevahelise komisjoni töö aktiviseerimisest.

President Rüütel rääkis kohtumisel Molotov-Ribbentropi paktist ja selle tagajärjel aset leidnud traagilistest sündmustest Eestis. Vabariigi President leidis, et 1989. aastal Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi poolt vastu võetud otsus pakti õigustühiseks tunnistamise kohta võiks olla sobiv alus üksteisemõistmiseks Eestil ka Nõukogude Liidu õigusjärglase Venemaaga. President Putin toetas Molotov-Ribbentropi pakti hukkamõistmist.

President Putin võttis tänuga vastu president Rüütli küllakutse Eestisse. Vene riigipea kordas ka kutset 9. maiks Moskvasse, fašismi üle saavutatud võidu 60. aastapäeva tähistamisele, seadmata seda sõltuvusse muudest Eesti-Vene suhetega seotud küsimustest.

Iseloomustades Eesti ja Venemaa suhetes uusi võimalusi avanud kohtumist, nimetas Eesti riigipea seda tulemusrikkaks. "Mõlemalt poolt oli olemas tahe sügavamaks teineteisemõistmiseks," sõnas president Rüütel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Moskvas 20. jaanuaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee