In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Ühiskondliku Leppe tervisefoorumil 17. jaanuaril 2005
17.01.2005


Austatud ühiskondliku leppe osapoolte esindajad,
foorumist osavõtjad!

Tervis on vaieldamatult inimese kõige kallim vara. Et elada täisväärtuslikku elu, on oluline oma tervist hoida ja tugevdada. Sama tähtis on õpetada lapsi tervislikke eluviise väärtustama, sporti tegema ning vältima liigset stressi nii oma toimetustes kui igapäevasuhetes.

Rahva tervis on ka Euroopa Liidu Lissaboni deklaratsiooni oluline nurgakivi. On ju selles põhisihtideks seatud tervise edendamine, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine.

Laiemalt sätestas Lissaboni strateegia käesoleva aastakümne ülesanneteks teadmiste infrastruktuuri ülesehitamise, innovatsiooni ja majandusreformide edendamise ning sotsiaalse heaolu ja hariduse moderniseerimise. Oleme hakanud seda lühidalt kutsuma teadmistepõhise ühiskonna strateegiaks.

Sageli taandatakse see üksnes ulatuslikuks majanduskavaks, mis pole aga õige. Teadmistepõhise ühiskonna strateegia tähendab mõlemaid - nii majanduslikke kui sotsiaalseid reforme, et saavutada suurem konkurentsivõime ja sotsiaalne sidusus.

Ühiskondliku leppe protsessis on liikumist innovaatilisema ühiskonna suunas käsitletud Lissaboni strateegiast tulenevate sotsiaalsete põhimõtete vaimus. Esmatähelepanu pööratakse inimesele ja sotsiaalse kaasatuse protsessi edendamisele. Nii nagu Lissaboni strateegia, peavad ka ühiskondliku leppe osalised peamiseks väärtuseks inimest. Seepärast nähakse inimest ka kõigi poliitikate keskmes.

Tänase teema osas peame tõdema, et tervishoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavusega Eestis ei ole enam rahul paljud patsiendid, arstid, õed ega tervishoiuametnikud. See puudutab nii rahastamise põhimõtteid kui ka vastutuse jagunemist erinevate osapoolte vahel. Mitmed sisulised küsimused vajavad lahtirääkimist ja lahendamist.

On ülimalt tänuväärne, et nende küsimuste arutamisele on asunud ühiskondliku leppe foorum. Siin osalevad tõesti kõik asjaosalised ja ettevalmistusega on seotud oma ala parimad asjatundjad.

Samas ei ole mõeldav, et üks foorum suudab valdkonnas kuhjunud probleemid ühe päevaga selgeks rääkida. Kuid ettevalmistatud materjalid pakuvad neist probleemidest ülevaate ja samuti lahendusvariante avalikuks aruteluks. Kindlasti toovad tänane ja järgnevad päevad siia veel väärtuslikku lisa, mis annab märku leppeprotsessi arengust ja võrgustiku laienemisest.

Hiljuti sündis Põlvamaal üks väärt algatus: omavalitsuste, maakonna ja Eesti Olümpiakomitee juhid sõlmisid liikumisharrastust väärtustava koostööleppe. Selle eesmärk on sama, mis ka tänasel foorumil - parandada meie rahva tervist. Seepärast võiks foorum kutsuda teisigi maakondi Põlva eeskuju järgima.

Soovin, et ühise tegutsemise ja arutelude tulemusena suudaksime leida selle vajaliku ühisosa, mille abil liikuda edasi meie rahva tervise edendamisel ning Lissaboni strateegias püstitatud eesmärkide saavutamisel. Jõudu foorumile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee