In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas tervisefoorumi
17.01.2005


President Arnold Rüütel avas täna Tallinnas Ühiskondliku Leppe Tervisefoorumi.

Foorumi avamisel ütles Vabariigi President, et tervis on vaieldamatult inimese kalleim vara. ''Et elada täisväärtuslikku elu, on oluline oma tervist hoida ja tugevdada. Sama tähtis on õpetada lapsi tervislikke eluviise väärtustama, sporti tegema ning vältima liigset stressi nii oma toimetustes kui igapäevasuhetes,'' lisas riigipea.

President Rüütel märkis, et rahva tervis on ka Euroopa Liidu Lissaboni strateegia oluline nurgakivi, kus põhisihtideks on seatud tervise edendamine, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. ''Laiemalt sätestas Lissaboni strateegia käesoleva aastakümne ülesanneteks teadmiste infrastruktuuri ülesehitamise, innovatsiooni ja majandusreformide edendamise ning sotsiaalse heaolu ja hariduse moderniseerimise. Oleme hakanud seda lühidalt kutsuma teadmistepõhise ühiskonna strateegiaks. Sageli taandatakse see üksnes ulatuslikuks majanduskavaks, mis pole aga õige. Teadmistepõhise ühiskonna strateegia tähendab mõlemaid - nii majanduslikke kui sotsiaalseid reforme, et saavutada suurem konkurentsivõime ja sotsiaalne sidusus,'' sõnas Vabariigi President.

Riigipea nentis, et ühiskondliku leppe protsessis on liikumist innovaatilisema ühiskonna suunas käsitletud Lissaboni strateegiast tulenevate sotsiaalsete põhimõtete vaimus ning esmatähelepanu pööratakse inimesele ja sotsiaalse kaasatuse protsessi edendamisele.

President Rüütel täheldas, et tervishoiuteenuse kvaliteedi ja kättesaadavusega Eestis ei ole enam rahul paljud patsiendid, arstid, õed ega tervishoiuametnikud, mistõttu mitmed sisulised küsimused vajavad lahtirääkimist ja lahendamist. ''Samas ei ole mõeldav, et üks foorum suudab valdkonnas kuhjunud probleemid ühe päevaga selgeks rääkida. Kuid ettevalmistatud materjalid pakuvad neist probleemidest ülevaate ja samuti lahendusvariante avalikuks aruteluks. Kindlasti toovad tänane ja järgnevad päevad siia veel väärtuslikku lisa, mis annab märku leppeprotsessi arengust ja võrgustiku laienemisest,'' toonitas riigipea.

Vabariigi President rääkis hiljuti Põlvamaal sündinud väärt algatusest, kus omavalitsuste, maakonna ja Eesti Olümpiakomitee juhid sõlmisid liikumisharrastust väärtustava koostööleppe. ''Selle eesmärk on sama, mis ka tänasel foorumil - parandada meie rahva tervist. Seepärast võiks foorum kutsuda teisigi maakondi Põlva eeskuju järgima,'' ütles president Rüütel.

Riigipea soovis foorumile jõudu, et ühise tegutsemise ja arutelude tulemusena suudetaks leida see vajalik ühisosa, mille abil liikuda edasi meie rahva tervise edendamisel ning Lissaboni strateegias püstitatud eesmärkide saavutamisel.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. jaanuaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee