In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus omavalitsusjuhtidega
22.12.2004


President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Eesti omavalitsusjuhid. Kohtumisel osalesid Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp, Linnade Liidu juhatuse esimees Jaanus Tamkivi, Omavalitsusliitude Ühenduse esimees Toomas Välimäe ning maakondlike omavalitsusliitude juhid.

Kõneldes omavalitsuste rõõmudest ja muredest, nimetasid kohtumisel osalejad kõige sagedamini probleemidena ebakindlust omavalitsuste tulubaasi osas ning maade munitsipaliseerimisprotsessi, mille senine praktika on mõjunud pärssivalt kohaliku ettevõtluse arengule. Murekohtadena räägiti veel ka omavalitsusliitude staatuse küsimusest ja sellest, et segadused maavanemate ametissesaamisel on muutnud ebakindlamaks kogu maakondliku tasandi toimimise. Lisaks kõneldi maapiirkondade tervishoiukorraldusest, samuti kavandatavast haridusreformist ning kutsehariduse hetkeseisust.

Positiivsena tõid omavalitsusjuhid välja mitmete kohalike arenguprojektide edenemise ning majanduse elavnemise, mida samas siiski pärsib tööjõuprobleem. Samuti leiti, et alates 2005. aasta oktoobris toimuvatest kohalike omavalitsuste valimistest rakenduv nelja-aastane tööperiood peaks kindlasti soodustama omavalitsuste pikaajalist arengut. Eesti ühinemine Euroopa Liiduga on kohtumisel osalenute sõnul toonud omavalitsustele juba praegu tuntavat täiendust nii võimaluste kui kohustuste osas, viimaste hulka kuuluvad selge näitena jäätmemajandus ja muud keskkonnakaitselised teemad.

Vabariigi President väljendas kohtumisel heameelt, et kohalikud omavalitsused on suutnud hästi toime tulla Euroopa Liidu regionaaltoetusvahendite administreerimise ja kasutamisega. Riigipea kõneles kohtumisel Eesti ühe suurema tulevikuprobleemina tööjõukriisist. Tänase päeva murede seas nimetas president Rüütel üheks kõige tõsisemaks põhikoolist välja langevate õpilaste suurt arvu, mida võimaldaks vähendada üle kogu Eesti kõigis vanuseastmetes tasuta jagatav koolitoit ja koolides pakutav huvialaõpe.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee