In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kuusteist seadust
21.12.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 8. detsembril 2004 vastu võetud Kindlustustegevuse seadus1; Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus; Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus; Sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seadus; 2005. aasta riigieelarve seadus; 14. detsembril 2004 vastu võetud Riigipiiri seaduse muutmise seadus; 15. detsembril 2004 vastu võetud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus; Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seadus; Kalapüügiseaduse muutmise seadus; Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus; Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus; Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus; 16. detsembril 2004 vastu võetud Päästeseaduse, kemikaaliseaduse, Kaitseliidu seaduse, töötervishoiu ja tööohustuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus; Äriseadustiku, sihtasutuste seaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seadus; Ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus; Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 21. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee