In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus maavanematega
15.12.2004


President Arnold Rüütlil oli täna Kadriorus jõulueelne kohtumine maavanematega, sellel osales ka regionaalminister Jaan Õunapuu.

Vabariigi President ütles kohtumisel, et Eesti edukuse määrab eelkõige meie enda tahe midagi ära teha. "Maavanem on koordinaator, kes aitab kohalikel omavalitsustel seda head tahet ja üksteisemõistmist välja kujundada ning selle toel elu edasi viia. Ühtlasi võivad kohalike omavalitsuste head ideed saada maavalitsuste abiga laiema kandepinna," lisas riigipea.

Töölõunal kõneldi maavanema ja maavalitsuse rolli mõtestamisest, samuti Vabaduse memoriaali rajamisest. Põhjalikumalt keskenduti kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste ja Euroopa Liidu põllumajandustoetuste kasutamise teemale. Maavanemad leidsid, et Eesti põllumehed oskavad Euroopa Liidu võimalusi hästi ära kasutada ning võivad lootusrikkalt tulevikku vaadata. President Rüütel sõnas, et tal on hea meel selle üle, et kohalikud omavalitsused on Euroopa Liidult toetuste taotlemisel administratiivse tegevusega kenasti toime tulnud.

Kohtumisel arutati veel haridusküsimusi, mille osas leiti, et tõsiseks probleemiks on ülisuur õpilaste väljalangevus põhikoolidest, samuti puudujäägid haridusfilosoofias. Kõneldi ka koolide kinnisvarahalduse reformist, mille suhtes on maavanemate sõnul kohalikel omavalitsustel väga erinevad seisukohad ja arvamused.

Lühemalt käsitleti eesti rahva parema tervise nimel rahvaspordi arendamist, millele aitaks kaasa maakondlikul tasandil vastavateemaliste kokkulepete sõlmimine. Seda algatust toetas ka Vabariigi President.

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse Keskjuhatuse esimees Arvi Altmäe andis ülevaate kodukaunistamisliikumise senisest tegevusest. Tema sõnul viis aastail 1936-1940 toimunud sellealane hoogtöö Eesti ühistegevuse esimeste hulka kogu Euroopas ning ka tänapäeval annab kodukaunistamine rahvusliku programmina olulise panuse Eesti jätkusuutlikkuse kindlustamisel. Maavanemad leidsid, et kodukaunistamisliikumine vajab toetust ka edaspidi.

Vabariigi President tänas maavanemaid seni tehtud suure töö eest ning soovis kõigile maakondadele jõudu ka edaspidiseks.

Põlva maavanem Urmas Klaas andis president Arnold Rüütlile üle Veriora vallast Ilumetsa metskonnast pärit jõulukuuse.Põlva maavanem Urmas Klaas andis president Arnold Rüütlile üle Veriora vallast Ilumetsa metskonnast pärit jõulukuuse, mis on 2,5 meetrit kõrge ja umbes 18 aastat vana. Kuusk ehiti Räpina käsitöömeistri Ulve Kangro poolt valmistatud küünalde ja küünlajalgadega. Kuuse üleandmisel laulsid Põlva folkansambli "Käokirjas" lauljad Maris Irbo, Triin Teresk ja Egle Rohtla.
Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 15. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee