In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaheksa seadust
13.12.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 23. novembril 2004 vastu võetud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seadus; Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga ja selle protokollidega ühinemise seadus; 24. novembril 2004 vastu võetud Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seadus; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni töötingimuste järelevalve kohta tööstuses ja kaubanduses (nr 81) ning konventsiooni töötingimuste järelevalve kohta põllumajanduses (nr 129) ratifitseerimise seadus; 25. novembril 2004 vastu võetud Krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seadus1; 8. detsembril 2004 vastu võetud Elektroonilise side seadus1; Elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus; Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse, töö- ja puhkeaja seaduse ning Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 125 muutmise seadus1.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 13. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee