In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Eestimaa Rahvuste Ühenduse esindajatega
08.12.2004


President Arnold Rüütel võttis vastu Eestimaa Rahvuste Ühenduse (ERÜ) esindajad eesotsas ERÜ esimehe Jaak Prozes'egaPresident Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Eestimaa Rahvuste Ühenduse (ERÜ) esindajad eesotsas ERÜ esimehe Jaak Prozes'ega. Kohtumisel osalesid juutide, ungarlaste, sakslaste, poolakate, leedulaste, lätlaste, ingerisoomlaste, ukrainlaste, venelaste, moldaavlaste, tšuvaššide, usbekkide, valgevenelaste, aserbaidžaanlaste ja idaeestlaste esindajad, kes tutvustasid riigipeale oma rahvuslike organisatsioonide tegevust. Lühidalt räägiti ka vähemusrahvusi käsitleva seadusandluse täiendamisvõimalustest ning seltside olmemuredest omakeelse kultuuri arendamisel.

Ühenduse esindajad avaldasid tänu Eesti riigile senise toetuse eest ning väljendasid valmisolekut ka edaspidi oma võimaluste piires kaasa aidata Eesti ühiskonna demokratiseerumisele ja tasakaalustatud arengule, samuti Eestist positiivse kuvandi loomisele ülejäänud maailmas.

Vabariigi President avaldas heameelt, et Eestis on erinevate rahvuste esindajad osanud elada ja töötada sellises koostöös, millega saame eeskujuks olla ka teistele riikidele. President Rüütel tänas Eestimaa Rahvuste Ühendust selleks antud panuse ja toetuse eest ning ütles, et rahvuskultuuride mitmekesisus on tänase Eesti rikkus.

Eestimaa Rahvuste Ühendus on valitsusväline mittetulunduslik organisatsioon, kuhu kuulub 24 rahvuslikku organisatsiooni, kes esindavad 49 organisatsiooni üle Eesti. Ühendus loodi 22. septembril 1988, et Eestis elavate etniliste rühmade esindajad saaks toetada Eesti taasiseseisvumist. Koostöös ERÜ-ga loodi 1993. aastal ning tegutseb ka praegu konsultatiivkoguna Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud.

30. oktoobril 2004 toimunud ERÜ 16. foorumil võeti vastu deklaratsioon, milles on muu hulgas märgitud: "Eestimaa Rahvuste Ühendus loodab, et Eesti liitumine Euroopa Liiduga võimaldab leida enam vahendeid Eesti rahvusvähemuste keelte ja kultuuride säilitamiseks ja palub riigivõimul astuda samme Eesti rahvusvähemuste paremaks informeerimiseks Euroopa Liidu rahvusvähemuste problemaatikast. Samas Eestimaa Rahvuste Ühendus tunneb muret Venemaa jätkuva sekkumise pärast Eesti rahvuspoliitikasse. Rahvusvähemused ei tunneta, et nende õigusi Eestis rikutakse. Venemaal pole õigust esindada Eesti rahvusvähemusi. Eestimaa Rahvuste Ühendus kutsub kõiki Eesti Vabariigi rahvusvähemuste kogukondi ja nende organisatsioone tegema konstruktiivset koostööd Eesti riigi hüvanguks."


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 8. detsembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee