In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Leedu, Eesti ja Läti presidentide ühisavaldus Vilniuses, 26. novembril 2004
26.11.2004


Leedu, Eesti ja Läti presidentide täna Vilniuses regulaarsete konsultatsioonide raames toimunud kohtumisel, kus osales ka Leedu peaminister oli arutluse all kolmepoolne ja regionaalne koostöö, Euroopa Liidu ja NATO-ga seotud küsimused ning suhteid naaberriikidega.

Eesti president Arnold Rüütel, Läti president Vaira Vike-Freiberga ja Leedu president Valdas Adamkus rõhutasid eduka kolmepoolse koostöö väärtust ja selle tähendust Euroopas ja transatlantilistes struktuurides.

Presidendid tervitasid otsust kohandada kolmepoolne valitsustevaheline ja parlamentide vaheline koostöö uue olukorraga, mis tekkis Balti riikide liitumisel Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Presidendid rõhutasid infrastruktuuriprojektide rakendamise tähtust, nagu energeetikasektoris Leedu ja Poola, ja Eesti ja Soome elektrivõrkude omavaheline ühendamine. Märgiti, et projektide rakendamine on oluline regiooni Euroopa Liidu siseturuga integreerumiseks ja energiavarustuse turvalisuse tagamiseks ning regiooni jätkusuutliku majanduse arenguks 25-liikmelises Euroopa Liidus.

Presidendid jagasid seisukohta, et Leedu, Eesti ja Läti peaksid tegema tööd vastavates Euroopa Liidu struktuurides selleks, et leida lahendus, mis võimaldaks tagada nii Eesti, Läti ja Leedu kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide loodusliku gaasiga varustamise turvalisuse ja tarnijate mitmekesisuse.

Presidendid väljendasid oma valmidust tõhustada koostööd Lõuna-Kaukaasia riikidega.

Kolme riigi presidendid väljendasid oma muret Ukrainas presidendivalimiste teise vooru järel tekkinud olukorra pärast. Nad avaldasid suurt osavõtlikkust ja toetust Ukraina rahvale. Ukraina võib alati arvestada kolme Balti riigi solidaarsusega euroopalikul demokraatial põhineva riigi loomisel ja tugevdamisel.

Presidendid märkisid, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted peavad olema rajatud ühistele väärtustele ja huvidele. Presidendid rõhutasid tõelise strateegilise partnerluse tähtsust Euroopa Liidu ja Venemaa vahel.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee