In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President emakeelse Tartu Ülikooli 85. aastapäeval 1. detsembril 2004
01.12.2004


Väga austatud Soome Vabariigi president!
Austatud rektor, professorid ja üliõpilased,
daamid ja härrad!

Eesti Vabariigi loomisega teostus eesti haritlaskonna unistus emakeelsest ja rahvusmeelsest ülikoolist. Vana ja kuulsusrikaste traditsioonidega Tartu Ülikool, mille iga oli lähenemas juba kolmesajale aastale, pühendus pärast taasavamist 1919. aastal Eesti ühiskonna huvide teenimisele. Seda on ülikool teinud tänaseni.

Olles nii teadusliku kui rahvusmõtte lipulaev Eestis, järgib Tartu Ülikool nooreestlaslikku kurssi rahvuslikule õitsengule läbi rahvusvahelise teaduse. Lisaks väljaspool Eesti piire tunnustatud teadusülikooli kõrgele mainele võime uhked olla Tartu Ülikoolile kui rahvuskultuuri, teaduse ja vaimuelu keskusele. Kõige selle tõttu - kui täna antakse esmakordselt välja Tartu Ülikooli asutatud Rahvusmõtte auhind, siis oleks nominentide seas pidanud olema ka ülikool ise.

Ajalugu kinnitab, et Tartu Ülikooli suurus seisneb eeskätt Eesti ülikooliks olemises. Kui siinsed teadurid ei töötaks Eesti jätkusuutlikkuse kindlustamiseks, oleks see üksnes keskmise suurusega ülikool maailma paljude omasuguste seas. Samas ulatuvad Tartu Ülikooli saavutused teaduskeele arendamisest kõrgtehnoloogilise innovatsioonini ja semiootikast kosmoseuuringuteni, kõnelemata rahvapärimuse uurimisest. Tahan väljendada oma veendumust, et Tartu Ülikool jääb ka tulevikus eri teadusvaldkondi ühendavaks rahvusülikooliks.

Senitehtu ja alma mater'i missioon kohustab tugevdama oma asendit ühiskonnas, otsides uusi arenguteid. Nii ongi Tartu Ülikool seadnud oma eesmärgiks ''olla kõrgelt haritud Eesti alalhoidja ja edendaja maailmatasemel teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse andmise kaudu''. See tähendab, et Tartust saadud haridus konkureerib ka tulevikus kogu maailma teadus- ja haridusruumis.

Maailmas on vanu traditsioonidega ülikoole ja noori ülikoole. Reeglina väärtustavad neist esimesed kõrgelt hariduse ja teadustöö kvaliteeti ning koostööd. Vanade ülikoolide hulka kuulub kahtlemata ka Tartu Ülikool, ja seda mitte ainult peatselt asutamisest mööduva 375 aasta tõttu.

Vaadates tänase Tartu Ülikooli saavutusi ja uurides teid, mis nendeni viisid, võime tihti jälgida ideede arengut avastusteni üle-eelmisest sajandist alates. Sageli saabki avastus võimalikuks tänu ülikoolis olemasolevale kogemusele. Teaduse areng oleks mõeldamatu ilma eelkäijate tööle toetumata. Tartus on selleks olemas rikkalik pagas.

Tahan siinkohal rõhutada, et Tartu Ülikool on kogu Eesti ülikool. Ta hoiab oma ajalooliselt kujunenud positsiooni, mõeldes Eestile kui tervikule, väärtustades traditsioone ja kvaliteetset haridust.

Tänan ülikooli akadeemilist peret väga suure panuse eest eesti vaimu harimisse ja maailmatasemel teadusesse.
Vivat Academia!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee