In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu arutas Eestit mõjutavaid julgeolekuriske ja riigi võimekust riskide maandamisel
18.11.2004


Täna Kaitsejõudude Peastaabis kogunenud Riigikaitse Nõukogu arutas Eestit mõjutavaid julgeolekuriske, sealhulgas ka terrorismiga seotud küsimusi.

President Rüütli juhtimisel toimunud Riigikaitse Nõukogul andis Kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus ülevaate üldisest julgeolekuolukorrast.

Siseminister Margus Leivo käsitles oma ettekandes riigi võimekust julgeolekuriskide maandamisel. Minister Leivo märkis, et tänapäeval ei alga riigi julgeolek ja inimeste turvalisus enam Eesti piirilt, vaid on mõjutatud globaalsest julgeolekukeskkonnast. See eeldab suuremat proaktiivsust ohustsenaariumide koostamisel ja tegevuste planeerimisel ning paindlikkust julgeoleku tagamise eest vastutavate ametkondade eesmärkide, tegevuste ja struktuuride muutmisel, samas aga ka tugevdatud tsiviil-militaarkoostööd ministeeriumide vahel, et tõhusamalt kasutada nii olemasolevaid kui ka planeeritavaid võimalusi.

Riigikaitse Nõukogu on Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 18. novembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee