In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President sõjaväeorkestrite festivalil EST-TATTOO 12. novembril 2004 Saku Suurhallis
12.11.2004


Austatud kaitseväe juhataja,
kaitseväelased,
lugupeetud daamid ja härrad!

Õnnitlen teid kõiki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu 86. aastapäeva puhul! See on meie kõigi ühine tähtpäev, sest on ju kaitsejõud läbi aegade olnud vabaduse ideaali ja isamaa-armastuse kandjaks.

Eesti sõjavägi on meie vaba riigi ja rahva lahutamatu osa. Kaitsejõudude käekäik, tase ja maine on riigi kõigi kodanike ühine hool selleks, et uute põlvkondadeni kanduks eelmiste põlvede isamaalisus ja patriotism. Ja ehkki võõrad sõdurisaapad on tallanud meie maad, võime võõrvõimust rääkida õnneks minevikus. Tulevik on aga meie endi kätes.

Ei ole liialdus väita, et sõjaväest, tema isikkoosseisu ja reservväelaste võimekusest sõltub paljuski eesti rahva käekäik, sest sellest sõltub meie vabadus. Püsivat soovi kaitsta oma rahvast ja maad kinnitab ilmekalt Kaitseliit, mille vabatahtlikest koosnev liikmeskond üha suureneb ja nooreneb. Eesti rahval on põhjust saatusele tänulik olla, kuna meie kõrval on tugevad liitlased.

Äsja nägime erakordset ja meeldejäävat etendust, mille sarnast saab loodetavasti edaspidigi Eestis näha. Lisaks elamusele pakkus etendus ka mõtlemisainet. See andis ajendi endale ja teistelegi meelde tuletada, et sõjaväes leidub peale karmi argipäeva ja ohtude ka rõõmu ja ilu - kui meenutada kas või äsja kuuldud kaasakiskuvaid meloodiaid.

Lubage tänada kõiki tänaseid esinejaid, etenduse korraldajaid ja loomulikult ka publikut. Usun, et lahkume täna siit veelgi uljama sammu ja sirgema seljaga, kui tulime.

Rõõmu ja rahu meile kõigile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee