In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President jätkas kohtumisi Armeenia juhtidega
15.11.2004


President Arnold Rüütel kohtus täna Jerevanis ametliku visiidi raames Armeenia peaministri Andranik Margarjan'iga. Kohtumisel tutvustas Eesti riigipea Euroopa Liidu Naabruspoliitika põhimõtteid, mis rakenduvad ka Euroopa Liidu suhtlemisel Lõuna-Kaukaasia riikidega. Armeenia peaminister tunnustas Balti riikide regionaalset koostööd ja rääkis sellealastest eripäradest Armeenia suhtlemisel naaberriikidega. President Rüütel rõhutas selles kontekstis üksteisemõistmise tähtsust ning tõi esile Minski protsessist lähtuvad võimalused Lõuna-Kaukaasia riikidele. Rääkides Armeenia osalemisest rahvusvahelistes rahupartnerlusprogrammides, väljendas peaminister Margarjan Armeenia-poolset valmisolekut koostööks kõigi NATO liikmesriikidega. Riigisekretär Heiki Loot tutvustas kohtumisel ka Eesti e-valitsust.

President Rüütel andis Armeenia Televisioonile pikema intervjuu, milles rääkis võimalustest kahe riigi vaheliste suhete edasiseks arendamiseks erinevates valdkondades.

Armeenia Vabariigi president Robert Kotšarjan ja proua Bella Kotšarjan korraldasid Eesti Vabariigi presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks õhtusöögi. Sellel peetud kõnes ütles Eesti riigipea: "Eesti ühiskond on tänaseks jõudnud tasemele, mis võimaldab jagada oma reformiprotsessi üldistavaid järeldusi teiste riikidega. Ja samas oleme kogenud, et Armeenia on maa, kus Eesti arvamust ka usaldatakse ja oodatakse."

President Rüütel rõhutas ka, et iga rahva elujõud, tegutsemistahe ja edasipüüdlikkus tulenevad kultuurist ja ajaloolistest kogemustest. "Elame ajal, mil üha rohkem süvenetakse püsiväärtustesse - pöördutakse oma rahvusliku algupärandi juurde ning austatakse neid tegureid, mis aitavad kaasa meie identiteedi kinnistamisele. See on vastupidine suund sellele, mida on sageli kardetud - et kaovad rahvused oma eripärade ning kultuuriliste suundumustega," sõnas Vabariigi President.

Armeenia president rääkis oma kõnes Eestit ja Armeeniat ühendavatest pikaajalistest kultuurisidemetest, mis tema hinnangul on jätnud oma sügava jälje armeenia avaliku mõtte ja kultuuri arengule. President Kotšarjan väljendas veendumust, et käesolev visiit tõstab Armeenia-Eesti kahepoolsed suhted uuele tasemele.

"Armeenia peab tähtsaks heanaaberlike suhete sisseseadmist kõigi naaberriikidega. Lõuna-Kaukaasias aset leidvad konfliktid takistavad piirkonna loomulikku arengut. Vastastikku kasulik regionaalkoostöö aitab kaasa nende konfliktide reguleerimisele, piirkonna stabiilsele arengule ja loob märkimisväärse potentsiaali edasiseks progressiks. Selle parimaks näiteks on Balti regiooni riikide koostöö," kõneles Armeenia riigipea.

President Rüütel jätkab oma ametlikku visiiti homme, pidades loengu Jerevani Ülikoolis ning kohtudes kõigi armeenlaste kirikupea, katoolikos Karegin II-ga. Riigipea jõuab tagasi Eestisse teisipäeva õhtul.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Jerevanis, 15. novembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee