In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Riigikogu põhiseaduskomisjoniga
09.11.2004


President Rüütel kohtus täna Kadriorus Riigikogu põhiseaduskomisjoniga. Komisjon tutvustas Vabariigi Presidendile hetkeseisu mõningate seaduseelnõude menetlemisel.

Riigipea tutvustas põhiseaduskomisjonile Vabaduse memoriaali idee ja asupaiga kohta toimuva arutelu senist käiku, mis on viinud pärast paari aasta tagust Harjumäe ja Vabaduse väljaku variantide kõrvalejäämist nii maavanemate ja kohalike omavalitsuste kui mitmete teiste institutsioonide toetuse leidnud visioonini püstitada mälestusmärk Tallinna Lauluväljaku naabrusse. Vabariigi President rõhutas seejuures, et Vabaduse memoriaal ei peaks sündima poliitiliste jõudude vastuolude keskel ning et selle rajamisel tuleb silmas pidada eeskätt tulevasi põlvkondi.

Arutades Euroopa Liidu põhiseadusliku leppe teemat, ütles president Rüütel, et selle ratifitseerimisele peab eelnema laiem avalik arutelu, mille üks eeldus oleks ka senisest ulatuslikum teavitustöö. Riigipea sõnul on kindlasti vaja, et enne lõplike otsuste tegemist oleks poliitikutel kasutada põhiseadusliku leppe ja Eesti Vabariigi põhiseaduse koostoimet ning selle erinevaid riigiõiguslikke aspekte analüüsinud sõltumatu asjatundjate komisjoni hinnangud.

Väljendades oma seisukohta presidendivalimist puudutavate põhiseaduse paranduste osas märkis president Rüütel, et toetab riigipea otsevalimist rahva poolt, seniseid presidendi ametikohaga seonduvaid õigusi laiendamata. "Nii saaks riigipea valijatelt tuge oma põhiseaduse järgses rollis erinevate võimude tasakaalustajana," ütles president Rüütel.

Vabariigi President väljendas koos komisjoni liikmetega ühist seisukohta, et Euroopa Liidus peab jääma poliitiline võim ja otsustusõigus parlamentidele, mitte erineva tasandi haldusorganitele.

Põhiseaduskomisjon tutvustas president Rüütlile ka seniseid arutelusid elukoha registreerimise ja isikuandmete kaitse teemal ning uue lipuseaduse osas.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 9. novembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee