In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Kunstiakadeemia 90. aastapäeva aktusel 30. oktoobril 2004 Tallinnas
30.10.2004


Austatud rektor, õppejõud ja üliõpilased!

Õnnitlen teid akadeemia väärika tähtpäeva puhul!
90 aastat järjepidevat kunstiharidust annab ühele väiksele rahvale põhjust tunda rahulolu ja uhkust. Ja seda mitte ainult sajandile läheneva eluea tõttu, vaid ennekõike tänu Eesti Kunstiakadeemia imetlusväärselt mitmekülgsele loomepotentsiaalile. Liialdamata võib öelda, et meie rahvuskultuuri oleks võimatu kujutleda siit võrsunud või teie seas praegugi tegutsevate kunstnike, arhitektide, disainerite ja restauraatorite loominguta.

Kunstnikule võib tema loometöö olla eneseväljenduse vormiks, ka eluviisiks, kuid selle tulemustel on määratult laiem tähendus. Väga mitmekülgne mõju ümbritsevale annab loomingule ka olulise sotsiaalse mõõtme, teeb sellest ühiskondlike normide ja väärtuste vormija. Selles mõttes ei mõjuta teie üksnes Eesti tänast kultuuripilti, vaid kujundate ka meie ühiskonna tulevikku.

Ja mitte ainult Eesti tulevikku! On ju kunstilooming piirideülene ega vaja mõistmiseks keelelist tuge. Nii on ka eesti kunst ühtaegu rahvusvaheline nähtus. Seda eriti tänases globaliseeruvas maailmas, kus arenevad mitmedki uudsed protsessid. Üheks oluliseks majandusharuks tõusnud kunst lõimub üha enam traditsiooniliste tootmis- ja turuvaldkondadega. Põhjust pole kahelda ka Eesti disaini ja loovtööstuse rahvusvahelises potentsiaalis.

Samas võime üleilmastumise paratamatu kaasnähtena täheldada unifitseerumist, mis kahetsusväärselt tasandab kultuurilisi erijooni. Ma usun, et Eesti Kunstiakadeemias leidub tahet ja võimet pidurdada sellist maailma vaesestavat suundumust.

Küllap teate teie kõige paremini, et loominguline eneseväljendus ei ole midagi niisugust, mida võib homsele edasi lükata. Niisamuti ei saa ühiskond oodata, kuni rikkus koguneb, et eraldada siis raha ka kultuuri vajadusteks. Kultuuri väärtustav rahvas ei ole kunagi liiga vaene.

Tahan loota, et eesti kunsti ja Kunstiakadeemia arengule ei ole edaspidi majanduslikke takistusi, sest see teeks korvamatut kahju meie kultuurile ja ühiskonnale. Samuti soovin, et te kõik võiksite tunda jätkuvat rõõmu ja rahulolu eesti kunstielus osalemisest.

Vivat Academia!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee