In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaheksa seadust
28.10.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 13. oktoobril 2004 vastu võetud meditsiiniseadme seadus1; kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus1; 20. oktoobril 2004 vastu võetud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta ühinemise seadus; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkuleppega ühinemise seadus; võlaõigusseaduse muutmise seadus1; käibemaksuseaduse muutmise seadus; Euroopa Rekonstrueerimis- ja Arengupanga asutamislepingu muudatuse ratifitseerimise seadus; 21. oktoobril 2004 vastu võetud kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 28. oktoobril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee