In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas maaelu foorumi
27.10.2004


President Arnold Rüütel avas täna Tartus Põllumajandusülikooli aulas Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse ja Põllumajandus-Kaubanduskoja maaelu foorumi "30 000 täiendavat töökohta".

Foorumi avamisel märkis Vabariigi President, et uute töökohtade teke maapiirkondades pole mitte ainult vajalik, vaid ka igati ootuspärane ning igati kooskõlas tasakaalustatud regionaal- ja majandusarengu taotlustega. "Tegemist ei ole üksnes sotsiaal-majandusliku ülesandega, mille lahendamine vähendaks toimetulekuraskustesse sattunute arvu ning aitaks suurendada nii inimeste kui riigi sissetulekuid. Kõnealusel ülesandel on otsene seos ka eestlaste elulaadi ja identiteediga," sõnas riigipea.

President Rüütel rõhutas, et üha enam väärtustatakse põllumajanduse ülesannet tagada nii kvaliteetset toitu inimestele kui ka tooret kohalikule tööstusele, mistõttu põllumajanduse eriline asend strateegilise tootmisharuna säilib ning seega peitub põllumajanduslikus tootmises, ennekõike selle mitmekesistamises võimalusi tööhõive suurenemiseks.

"Uudsete ideede teostamine eeldab selge tulevikuvisiooni kõrval ka üksmeelt. Maaelu tuleviku suhtes ongi see meie ühiskonnas kujunemas. Selle väljenduseks on põllumajanduse ja tervikuna maaelu funktsioonide seostatum käsitlemine ning kõrgem väärtustamine," kõneles Vabariigi President.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 27. oktoobril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee