In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Tallinna Pedagoogikaülikooli 85. aastapäeva aktusel 22. oktoobril 2004 Tallinnas
22.10.2004


Austatud rektor,
ülikooli akadeemiline pere!

Eesti ülikool on läbi aegade olnud meie rahvusteaduste, aadete, keele ja kultuuri alalhoidja. Nõnda hoiab ja taastoodab ülikool ühtlasi ühiskonna elujõudu, aga on selle kõrval ka teejuhiks maailma. Just nii mäletame ka nooreestlaste üleskutsest: olgem eestlased, kuid ühtlasi eurooplased.

Tallinna Pedagoogikaülikooli tähendus on mõneti spetsiifilisem, aga teisalt ka avaram. Siia on koondunud Eesti pedagoogikateaduse, õpetajakoolituse ja haridusjuhtimise spetsialistide potentsiaal. Pedagoogikaülikool on teadus- ja arenduskeskus nii sotsiaal- kui humanitaarvaldkondade tarvis. Lisaks saavad siin kaasaegse ettevalmistuse riigiametnikud ja kodanikuühenduste liidrid. Seega võime öelda, et Pedagoogikaülikooli kanda on suur vastutus meie rahva, riigi ja kultuuri tuleviku eest.

Sedasama vastutust võime väljendada ka arvude keeles: tänase ülikooli tudengipere on ligikaudu kolm korda suurem kui see oli veel kümnend tagasi ning teaduskraadi kaitsmised siin on muutunud vähemalt samavõrra sagedasemaks. Nõnda on ülikool igati järginud oma missiooni kasvatada Eesti ühiskonna intellektuaalset kapitali, niisuguseid haritlasi, kelle teadmised ja oskused kindlustavad Eesti jätkusuutliku arengu.

Tänagi võime olla tunnistajaks üheteistkümne uue teadusdoktori promoveerimisele. Mul on rõõm soovida nii neile kui kogu ülikooli teadlaskonnale säravaid ideid ja uuenduslikke rakendusi. Ühtaegu lubage õnnitleda värskeid audoktoreid - rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi ja ühiskonnategelasi.

Lõpetuseks tahan teile soovida palju õnnestumisi oma vastutusrikka missiooni täitmisel. Rõõmu oma tööst ja ülikoolist! Head aastapäeva teile kõigile!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee