In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Leedu Vabariigi presidendi ja proua Alma Adamkienė pidulikul õhtusöögil Vabariigi Presidendi ja proua Ingrid Rüütli auks 4. oktoobril 2004 Vilniuses
04.10.2004


Austatud härra president Valdas Adamkus,
Austatud proua Alma Adamkiene,
Ekstsellentsid,
Daamid ja härrad,

Tänan Teid südamest mulle ja meie delegatsioonile osaks saanud meeldiva vastuvõtu eest. Mul on siiralt hea meel olla Leedu Vabariigi külaline. Leedu on Eestile lähedane partner ja ladusad koostöösuhted teevad meie kahe maa elanikele ainult rõõmu.

Olen väga rahul meie delegatsioonide tänase sisuka arvamustevahetusega. Eesti ja Leedu koostöö on olnud viljakas ja mitmekesine ning ma olen veendunud, et see jätkub ka edaspidi. Sellised arutelud aitavad mõlemal riigil valitud arenguteel kindlamalt edasi liikuda ning vastastikust toetust tunda.

Nii Leedu kui Eesti jaoks on vilja kandnud kaks pikka tööprotsessi - oleme saanud Euroopa Liidu ja NATO liikmeteks. Me toome nendesse ühendustesse kaasa väärtusi ja omi kogemusi, mida oleme meeleldi nõus oma partneritega jagama. Need kaks protsessi on viimastel aastatel suures osas mõjutanud ka meie kahepoolseid kontakte ja koostöösuundi.

Pidades jätkuvalt oluliseks tööd ühiste väärtuste ja huvide kaitsmisel nii Euroopa Liidus, NATOs kui teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, tahan veendunud Balti koostöö patrioodina taas kord rõhutada, et me ei tohi Balti koostööd alahinnata ega unarusse jätta, sest see on ühtviisi oluline nii siseriiklikult kui ka laiemas rahvusvahelises plaanis. Hindan väga kõrgelt Balti ühtsustunnet.

Justkui oma sõnade kinnituseks on mul siinkohal hea meel märkida, et Vilniuse Ülikooli juures on nüüdsest võimalik õppida eesti keelt peaainena. Täna, paari tunni eest avatud eesti keele kabinet on märkimisväärne samm edasi killukese Eesti kultuuri jõudmisel Leedumaale.

Läbi keeleoskuse on ju võimalik paremini tundma õppida teist rahvast ja rahvuse olemust. Kindlasti avardab see ka meie kahe maa kultuurisuhteid ja toob eestlased ja leedulased teineteisele sammukese veelgi lähemale.

Oleks suurepärane, kui taastaksime Tartu Ülikoolis leedu keele ja kultuuri õpetamise. See oleks üks tee avada uks, et mõista ja tunnetada leedu loovat vaimuelu ja kultuuri omapära. Nii tajume kultuuride väärtust ja igavikulisust.

Möödunud suvel oli Eestis folkloorifestival Baltica, mis pakkus imepärast silmailu ja võimalust nautida meie naabrite rahvakultuuri. Sama oluliseks pean ka tudengite laulu- ja tantsupidu Gaudeamus. Meie riikidevahelisele suhtlemisele annavad kindlasti kõige tugevama ja ausama pinnase just inimestevahelised vahetud kontaktid. Ja siinkohal on rõõm märkida, et ka noorem põlvkond traditsioone austab ning edasi kannab. Balti rahvad on ajaloost õppinud, et vaid koostööd tehes - nii Läänemere piirkonnas kui ka kogu Euroopas - on meis jõud.

Härra president,

Ma loodan, et see riigivisiit annab uut energiat ja häid ideid meie jätkuvaks koostööks. Tänan Teid sooja ning sõbraliku vastuvõtu eest, tänan Leedumaad meid külla kutsumast.

Sõpruse kinnituseks tõstan pokaali Teie terviseks, härra president.
Eesti ja Leedu koostöö terviseks.

Leedumaa auks ja õitsenguks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee