In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales tippkohtumisel New Yorgis
20.09.2004


President Rüütel osales täna New Yorgis ÜRO peahoones toimunud tippkohtumisel "Võitlus nälja ja vaesuse vastu". Selle ürituse eesmärk on rõhutada 2000. aastal 189 riigi poolt alla kirjutatud ÜRO Aastatuhande Arengueesmärkide (MDGs - Millennium Development Goals) täitmise olulisust. Tippkohtumine toimus Brasiilia presidendi Luiz Inįcio Lula da Silva initsiatiivil.

Vajadust nimetatud eesmärke täita rõhutas Eesti riigipea ka oma tänahommikusel esinemisel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni globaliseerumisalasel foorumil, öeldes: "Vaja on edasi liikuda Aastatuhande Arengueesmärkide realiseerimise suunas, edendades koostööd doonorriikide ja arengumaade vahel. Siiski ei saa jätta mainimata, et põhivastutus oma arengu eest lasub igal riigil endal."

Brasiilia presidendi Lula kutsel arutati tippkohtumisel "Võitlus nälja ja vaesuse vastu" ("Action Against Hunger and Poverty2) ettepanekuid, mille esitas arengumaade toetamise võimalusi analüüsinud ekspertide grupp. Prantsusmaa president Jacques Chirac ja Hispaania peaminister José Luis Rodriguez Zapatero kutsusid üles täitma võetud kohustusi ja osutama arenguabi senisest tõhusamalt. Rootsi peaminister Göran Persson rõhutas vajadust üleminekuks sõnadelt tegudele. Mitmes sõnavõtus kõlas arvamus, et kuigi finantsvahendeid leidub, jääb seni vajaka poliitilisest tahtest.

Kohtumisel võeti vastu deklaratsioon (New York Declaration on Action Against Hunger and Poverty), mis kutsus doonorriike üles veelgi aktiivsemalt välja töötama innovatiivseid lahendusi arenguprobleemide lisarahastamiseks. Deklaratsioonis sõnastati ülesanne esitada konkreetsed ettepanekud 2005. aasta septembris toimuvale ÜRO tippkohtumisele, millel hinnatakse Aastatuhande Arengueesmärkide senist täitmist. Deklaratsiooni vastuvõtmist toetas ka Eesti.

Euroopa Liit on nimetatud nende eesmärkide poole püüdlemise oma arengukoostöö prioriteediks ning soovib selle hindamisürituse korraldamisel hoida liidrirolli. Euroopa Liidu liikmesriikidel, sealhulgas Aastatuhande Arengueesmärkidele samuti alla kirjutanud Eestil, lasub 2002. aastal Barcelona kohtumisel vastu võetud kohustus suurendada arenguabiks suunatud riiklike vahendite mahtu aastaks 2006 vähemalt 0,33%-ni SKP-st. Seda kohustust kinnitas ka Euroopa Liidu nimel sõna võtnud Hollandi rahandusminister.

Eesti kavandabki suurendada, vastavalt kasvavatele võimalustele, oma panust arengukoostöösse ning toetab Euroopa Liidu liidrirolli tugevdamist võitluses vaesuse vastu ja koordineeritud lähenemist Aastatuhande Arengueesmärkide suunalise tegevuse hindamisel.

Täna õhtul viibib president Rüütel veel Saksamaa Liitvabariigi asekantsleri ja välisministri Joschka Fischeri vastuvõtul Millennium UN Plaza hotellis. Homme võtab Eesti riigipea osa ÜRO Peaassamblee 59. istungjärgu avamisest.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee