In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas Tartus konverentsi "Otto Tief ja 1944. a vahevalitsus"
17.09.2004


President Arnold Rüütel avas täna Tartu Ülikooli Raamatukogus konverentsi "Otto Tief ja 1944. a vahevalitsus".

Vabariigi President märkis, et ajaloo uurimisel ja allikate hindamisel seisab uurija vastakuti keerukate probleemidega. "Lähiajaloo käsitlemisel saavad mõnikord segavateks asjaosaliste emotsionaalsed hinnangud ja personaalne suhe sündmustega. Varasema perioodi hindamisel segavad uurijaid sageli allikate nappus ja oskamatus asetada sündmusi konkreetsete olude konteksti," ütles riigipea.

President Rüütli sõnul oli 1941. aasta Atlandi hartas deklareeritud iga rahva õigus ise otsustada oma riigikorra ja saatuse üle. "Okupeeritud rahvastele andis harta lootuse, et kaotatud iseseisvus õnnestub Lääne abiga taastada. Juriidilistele ja eetilistele hinnangutele tuginedes nimetas Jüri Uluots 18. septembril ametisse Vabariigi Valitsuse, milles juhi ülesandeid täitis Otto Tief. Tuleb hinnata ja tunnustada mõlema mehe otsusekindlust ja kangelaslikkust võtta ülimalt komplitseeritud olukorras endale vastutus oma rahva ja riigi saatuse eest," kõneles Vabariigi President.

Riigipea sõnas ka, et Tiefi valitsus seadis oma eesmärgiks demokraatlikel väärtustel põhineva Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise; vastupanu osutati mõlemale okupeerivale võõrvõimule.

President Rüütel lisas: "Viimase aja sündmused Eestis on taas kord kinnitanud, et rahvas vajab teavet nii 60 aasta taguste kui ka hilisemate sündmuste kohta. Nende selgitamise, erimeelsuste ületamise ning ajaloo jäädvustamise kohustus ja suur vastutus lasub poliitikutel, aga ka ajaloo-uurijatel."


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 17. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee