In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Taani-Eesti äriseminaril Kopenhaagenis 14. septembril 2004
14.09.2004


Austatud ettevõtjad,
daamid ja härrad!

Tervitan teid Eesti delegatsiooni nimel! Tänase hommiku sõbralik ja asjalik õhkkond iseloomustab ka Taani-Eesti koostööd üldisemalt. Meie riikide vahel on tihedad suhted paljudes valdkondades, sealhulgas majanduses.

Eesti majandus on tihedalt põimunud põhjamaiste ettevõtetega. Tõsi, kõige suurem osa investeeringutes ja väliskaubanduses on Soomel ja Rootsil. Kuid ka Taani investeeringud Eestisse on märkimisväärsed nii mahult kui ka edukuselt. Seda võivad kinnitada tänasel seminaril osalevad Taani firmade tütarettevõtete esindajad.

Taani on Eesti ettevõtete jaoks tuntud turg: siin on oma koha leidnud puidu-, metalli- ja tekstiilitooted. Samas on mitmed Taani firmamärgid Eestis hästi tuntud.

Eesti-Taani koostöö ei piirdu investeeringute ja kaubavahetusega. Meie valitsuste vaheline majanduse, tööstuse ja tehnilise koostöö leping kirjutati alla juba 1992. aastal. Taani kogemused on meid aidanud näiteks keskkonna- ja energeetikavaldkonnas. Tihedad suhted on arenenud Taani Energiaagentuuriga, eriti energiasäästu ja taastuvate kütuste osas. Täna pärastlõunal külastame Middelgrundeni tuuleparki, kus teevad ettekanded ka Eestiga seotud ettevõtted.

Seetõttu usun, et ka siin seminaril on mitmeid Taani ettevõtjaid, kelle jaoks Eesti ei vaja tutvustamist. Lisaks neile on siin aga kindlasti ka neid, kes sooviksid Eestist rohkem teada. Tänane seminar pakubki meile hea võimaluse Eestit tutvustada. Juhataksin järgnevad ettekanded sisse üldisemate mõtetega.

Kuivõrd Eesti on suhteliselt väike riik, on väikesemahuline ka meie majandus. Elanike arv on alla poolteise miljoni ning majanduse maht küündis eelmisel aastal ligi 60 miljardi Taani kroonini. Samas on meie majanduse areng olnud märkimisväärne. Alates 1997. aastast on keskmine majanduskasv ületanud 5 protsenti. Eksport on kasvanud kiiresti ning üle 80 protsendi sellest suundub Euroopa Liidu turule. Olulisel kohal on turism ja sellega seotud tegevused.

Sel aastal tähistasime Eesti iseseisvuse taastamise 13. aastapäeva. Need aastad on möödunud kiirete reformide tähe all. Seades eesmärgiks avatuse, vaba turu ja eraettevõtluse arengu, oleme saavutanud turvalise ja usaldusväärse majanduskeskkonna ning stabiilse valuuta.

Täna võime tõdeda, et Eesti majanduse arengus on algamas uus etapp, kus arengumootoriks kujuneb teadmistepõhine ühiskond, innovatsioon ja laienev rahvusvaheline koostöö. Usun, et meie visiit ja tänane äriseminar annavad sellesse väärika panuse.

Olete alati teretulnud Eestisse. Tänan teid tähelepanu eest!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee