In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Balti riikide presidendid kõnelesid ajaloolistest tähtpäevadest
23.08.2004


Täna helistas president Rüütlile Läti Vabariigi president Vaira Vike-Freiberga, et õnnitleda oma Eesti kolleegi Balti keti 15. aastapäeva puhul ning samas meenutada kahetsusväärseid sündmusi, mis said alguse 65 aastat tagasi sõlmitud Molotov-Ribbentropi paktist.

Vestluses Läti kolleegiga märkis Eesti riigipea, et Teise maailmasõja eel sõlmitud totalitaarsete režiimide häbiväärne kokkulepe lõi eeldused okupatsioonivägede sissetungiks ja Balti riikide iseseisvuse kaotuseks ning tõi kaasa repressioonid ja nendele järgnenud ümberrahvastamise.

President Rüütel rõhutas Balti riikide ja rahvaste koostöö tähtsust nii konkreetselt Molotov-Ribbentropi pakti ja selle tagajärgede teadvustamisel maailmale kui ka laiemalt. Eesti riigipea toonitas ühtlasi, et maailm ei tohi unustada - fašistliku režiimi kõrval väärib selget hukkamõistu ka stalinistlik režiim.

President Vike-Freiberga pidas oluliseks Eesti ja Läti ajaloolaste koostööd selle ajalooperioodi uurimisel. Ta kinnitas, et meie võitlus ajaloo ülekohtu vastu pole kaugeltki läbi ja avaldas lootust, et aasta-aastalt koos töötades saavutame edu. Läti riigipea tänas ühtlasi president Rüütlit heade suhete ja meeldiva koostöö eest.

Presidendid meenutasid ka Balti ketti, milles Eesti, Läti ja Leedu inimesed ühendasid käed, näidates meie rahvaste ühtsust ja vabaduspüüet. Kaks riigipead väljendasid heameelt, et Balti riigid on hoidnud ühtsust oma teel NATO-sse ja Euroopa Liitu ning avaldasid lootust, et see solidaarsus ja hea koostöö jätkub ka edaspidi, et tagada meie rahvaste heaolu.

President Rüütel helistas täna ka Ateenas viibivale Leedu Vabariigi presidendile Valdas Adamkusele. Ühiselt meenutati Balti riikide saatust muutnud 1939. aasta 23. augusti tähendust ajaloos. Samas kinnitati, et ka täna jätkub see ühtehoidmine, millega 600 kilomeetri pikkune inimkett läbi kolme riigi väljendas oma vabaduspüüet ja kokkukuuluvust. Presidendid rõhutasid Balti riikide koostöö olulisust nii kolmepoolsena kui regionaalsel tasandil ja Euroopa Liidu raames.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 23. augustil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee