In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kolmteist seadust
06.07.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 28. juunil 2004 vastu võetud telekommunikatsiooniseaduse muutmise seadus; kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus; ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus; infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigisaladuse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus; relvaseaduse muutmise seadus; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus; politseiseaduse, päästeseaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse, politseiteenistuse seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, jahiseaduse ning väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus; kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus; konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus; riigihangete seaduse muutmise seadus; riigi õigusabi seadus; Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus; ning riigivastutuse seaduse ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 6. juulil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee