In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Võnnu lahingu 85. aastapäeva tähistamisel 20. juunil 2004 Cesises
20.06.2004


Austatud proua president,
Teie Ekstsellentsid,
kaitseväelased,
daamid ja härrad!

Kaunis Läti linn Cesis on eestlastele hästi tuttav kui Võnnu. Seda nime teavad ka põlvepikkused poisikesed, sest just Võnnu all saavutas Eesti 85 aastat tagasi oma ajaloo ühe tähtsaima sõjalise võidu ja kinnistas seeläbi riikliku iseseisvuse.

Tänase ühisparaadiga tähistame nii toonast võitu kui neist aegadest alguse saanud Eesti ja Läti relvavendlust iseseisvuse nimel. Ühine eesmärk lähendas meie rahvaid tookord, nagu ka aastakümneid hiljem oma riigi taastamise päevil. Olime liitlased aastate eest ning oleme seda ka praegu - nüüd juba NATO liikmetena.

Võime rahuldust tunda aastaid kestnud mitmekülgsest ja edukast koostööst, kus Läti ja Eesti kõrval osaleb ka Leedu. Tõstaksin siin esile läinud aasta sügiseni kestnud koostööd Balti pataljonis, seni jätkuvat tegutsemist ühises mereväeüksuses BALTRON ja kolme riiki hõlmavat õhuseiresüsteemi. Demokraatlike väärtuste ja julgeoleku kaitsel seisavad meie sõdurid kõrvuti ka maailma eri regioonides toimuvatel rahuoperatsioonidel.

Meie riigid teavad nii vabaduse hinda kui ikke valu ning mõistavad seetõttu liitlaste tähtsust oma julgeoleku tagamisel. Ent meie rahvastel on oma väiksusele vaatamata täita ka oluline roll julgeoleku suurendamisel kogu inimkonna jaoks. NATO täieõiguslike liikmetena olemegi saanud seda eesmärki teeniva alliansi võrdväärseteks osalisteks.

Kõik see olnuks aga mõeldamatu ilma 85 aastat tagasi saavutatud võiduta Võnnu lahingus. See võit oli ja jääb mitte ainult Eesti Vabadussõja, vaid kogu vabadusvõitluse tähtsaima tähisena eestlaste südameisse. Et täna väärikalt mälestada toonaseid kangelasi, peame kaitsma samu väärtusi - iseseisvust, demokraatiat, humaansust. Soovin selleks meile väsimatut tahet!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee