In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu kuulutab välja konkursi hariduspreemiale
04.06.2004


Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutas välja konkursi hariduspreemiale 2004. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. september 2004.

Hariduspreemia on mõeldud kõigil õpitasanditel haridusalaga seotud inimestele, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi Eesti hariduselus õpetajana, õppejõuna, haridusasutuse juhina või töötajana haridusasutuses, õpikute ja metoodiliste materjalide koostajana, samuti haridusalaste praktiliste uuenduste algatamisega ja ellurakendamisega ning ka haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Kultuurirahastu nõukogu valib esitatute hulgast kolm preemia saajat. Vabariigi President annab preemiad kätte rahvusvahelisel õpetajate päeval, 5. oktoobril. Preemiate suurus on 50 000, 30 000 ja 20 000 krooni ja neid rahastab Hansapank.

Kandideerimiseks tuleb esitada: kirjalik avaldus koos isikuandmetega, preemiale esitatud tegevuse üksikasjalik kirjeldus ning kaks soovitust tööandja või töökollektiivi ja kutse-, ameti- või erialaühingu(te) poolt. Kõik vajalikud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn

Oma kandidaadi võivad esitada eespooltoodud nõuetele vastavad inimesed ise kui ka nende tööandjad, õppe-ja haridusasutused ning haridusalal tegutsevad ühendused. Ettepanekuid esitavad Kultuurirahastule Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) koostöös teiste haridusala liitude, seltside ja ühingutega, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed. EHL võib esitada nõukogule kuni 10 kandidaati.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 4. juunil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee