In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Kasahstani Vabariigi Presidendi härra Nursultan Nazarbajevi pidulikul õhtusöögil Vabariigi Presidendi auks 2. juunil 2004
02.06.2004


Lugupeetav Kasahstani Vabariigi President härra Nursultan Nazarbajev,
ekstsellentsid, daamid ja härrad!

Lubage mul tänada Teid küllakutse ning lahke vastuvõtu eest! Oleme veetnud teie seltsis kaks suurepärast ja väga sisukat päeva, mida võime hiljem kaua meenutada.

Meie kahe riigi omavahelised suhted on head. Kuid vastastikuste huvide ja eesmärkide tundmaõppimise, kultuuri- ja majandussuhete avardamise nimel soovime neid kindlasti aktiviseerida. Nüüd, kus Eestist on saanud NATO ja Euroopa Liidu liige, saavad ka meie suhted uue, avarama dimensiooni. Usun, et Eesti delegatsiooni visiit Kasahstani aitab sellele kaasa.

Härra president!

Tihti arutatakse selle üle, mida on endistel raudse eesriide taga olnud riikidel maailmale pakkuda. Mis on see, mis ärataks huvi meie vastu? Enamasti jõutakse selleni, et puutumatu loodus ja sellega kaasnev vaikus ning privaatsus ongi see.

Küllap olete tunnetanud, et teie maa avarused, loodus ja omapära on need, mida tullakse avastama. Tänapäeva urbaniseeruv maailm väärtustab aina rohkem looduslähedust. On ju inimenegi osa loodusest.

Arvan, et kui küsida meie inimestelt, mida nad teavad Kasahstanist ja kasahhidest, siis mainitakse esmalt kultuuri. Kasahstan oma kultuuritraditsioonide ja rikka ajaloolise pärandiga ning rahvaloominguga on see, mis äratab huvi. Sellistel puhkudel tavatsetakse ütelda: "Inimene ei ela ju üksnes leivast."

Rääkides veel Eesti ja Kasahstani suhetest, on kindlasti oluline rõhutada majanduskoostööd, kus näeme rohkesti mõlemapoolselt kasutamata võimalusi.

Meie koostöö võib hõlmata väga laia spektrit alates kaupade transiidist ja toiduainekaubandusest ning lõpetades infotehnoloogia ja sideteenustega. Usun, et ühendades teie kogemused Kesk-Aasias ja meie kogemused Ida-Lääne vahelise mereriigina võime vastastikku kasuliku koostöö viia kvalitatiivselt uuele tasemele.

Eestis on palju investeeritud logistika ja infrastruktuuri arengusse. Tänu sellele võime pakkuda transiidikanaleid ka Kasahstani kaupade jõudmiseks Euroopa Liidu riikidesse, eriti Skandinaaviasse, ning ka vastupidi - Euroopast pärit kaupade jõudmiseks Kasahstani. Meie sadamate poolt pakutavate teenuste turvalisus ning kvaliteedi ja hinna suhe on leidnud tunnustamist mitme riigi ettevõtjate seas, ka Kasahstanis.

Suuri võimalusi kätkeb endas samuti ühisettevõtete loomine nii Eestis kui Kasahstanis. Ühisettevõtete loomise aluseks võiksid saada vastastikused investeeringud, mis praegu on väga tagasihoidlikud.

Eesti majandus on muutumas innovaatiliseks ja teadmistepõhiseks. Oleme saavutanud rahvusvahelist tuntust infoühiskonna arendajatena. Ka meie praeguse visiidi raames jagame oma kogemusi interneti- ja arvutipõhise valitsuse loomiseks.

Eesti-poolne huvi koostöö vastu on püsiv. Seda kinnitab ka visiidil kaasas olev rekordiliselt suur äridelegatsioon, kes kohtub Kasahstani kolleegidega, arutamaks koostöövõimalusi kõige erinevamates valdkondades. Rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks peavad kõik riigid leidma uusi turge ja koostööpartnereid.

Lugupeetud president,

vaatamata tuhandetele kilomeetritele, mis meie maid lahutavad - me oleme täna siin. Inimestevahelised suhted, kogemuste jagamine, siiras äratundmine, et meil on teineteiselt õppida - see lähendab rahvaid. Tänapäeva pragmaatilise maailma kiire elutempo juures on vahel hea seda tõdeda!

Härra president!

Soovin Teile enda ja meie kõigi poolt edu ja õnne.
Palun tõsta klaasid Kasahstani Vabariigi ja siinse rahva ning isiklikult Teie terviseks. Kasahstani õnneks ning õitsenguks!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee