In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti-Kasahhi ärifoorumil 2. juunil 2004 Astanas
02.06.2004


Lugupeetud daamid ja härrad!

Mul on hea meel teid omalt poolt tervitada. Täna hommikul oli meil meeldiv ja viljakas kohtumine president Nazarbajeviga ja nüüd võime tõdeda, et ka ärifoorumil on kujunenud sama meeldiv koostöö.

Pean seda tuleviku jaoks väga oluliseks, sest Eesti ja Kasahstani senine majanduskoostöö on olnud tagasihoidlik. Peamiselt saame siiani rääkida üksikute ettevõtete vahelistest kontaktidest. Mõnes mõttes on see mõistetav: asuvad ju meie riigid geograafiliselt teineteisest üsna kaugel. Lisaks on kiire majandusareng toimunud vähem kui kümme aastat.

Praeguses arenguetapis otsivad meie ettevõtjad koostööpartnereid juba kaugematest piirkondadest, sealhulgas idast, SRÜ riikidest ja Hiinast. Eelmisel aastal läks kuus protsenti Eesti ekspordist SRÜ riikidesse. Impordis ja eriti transiidis on olulisel kohal Venemaa ning ühtlasi näeme siin häid võimalusi koostöö arendamiseks Kasahstaniga.

Eestis tajutakse, et teie regiooni arengupotentsiaal on suur ja majanduse areng märkimisväärne. Eesti ärimeeste elavat huvi Kasahstani vastu tõendab ka siia saabunud erakordselt arvukas äridelegatsioon. See huvi loob tulevaseks koostööks kahtlemata head eeldused.

Eesti kui Euroopa Liidu liikmega kauplemise ja investeeringute tegemise võimalused on Kasahhi kolleegidele hästi teada ja kahepoolseteks majandussuheteks üsna soodsad.

Koostöö võib hõlmata väga laia spektrit alates kaupade transiidist, toiduainete ja puidutoodete kaubandusest ning lõpetades infotehnoloogia ja sideteenustega. Eestis asub üks Balti mere suurimaid ja kiiremini arenevaid sadamaid. See suudab pakkuda turvalist ning arenenud logistikaga transiidikanalit Kasahstani kaupade jõudmiseks Euroopa Liidu riikidesse, eriti Põhja-Euroopasse, ning ka vastupidi - Euroopast pärit kaupade jõudmiseks Kasahstani.

Ent see ei ole kaugeltki kõik. Suuri võimalusi võib pakkuda ühisettevõtete loomine nii Eestis kui Kasahstanis. Peatselt alustab tegevust Eesti-Kasahhi ühisettevõte Haljas-Kasahstan, mis tegeleb toidukaupade hulgimüügiga. Kuid Eesti ettevõtted võiksid oma kogemusi ja tootmistehnoloogiat pakkuda väga mitmes valdkonnas, hõbeniitidega sokkidest ehitusmaterjalideni. Ühisettevõtete loomise aluseks võiksid saada vastastikused investeeringud, mis praegu on väga tagasihoidlikud.

Usun, et ühendades teie kogemused Kesk-Aasia maades ja meie kogemused Ida-Lääne vahelise mereriigina võime vastastikku kasuliku koostöö viia kvalitatiivselt uuele tasemele.

Tänan teid tähelepanu eest. Soovin teile jõudu ja edu!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee