In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Vabariigi esinduse Euroopa Liidu juures hoone avamisel Brüsselis 26. mail 2004
26.05.2004


Ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Eesti on saanud endale uue ja nägusa esindusehoone Brüsselis. See on juba meie neljas pesapaik siin Euroopa Liidu juures. Kunagisest 1992. aasta märtsis esinduse tarbeks sisse seatud kolmetoalisest korterist on tänaseks välja kasvanud kaasaegne ja uhke maja.

Eesti Vabariigi esindus on kui meie visiitkaart Euroopa Liidus. Pean siinkohal silmas meie tublisid ametnikke, aga ka seda hoonet koos interjööri ja selles valitseva õhustikuga. Osakesena emamaast esindab see meie rahvast, tema väärtushinnanguid ja kultuuri. Kindlasti aitab see eestlasi paremini mõista ja meie püüdlusi edukamalt ellu viia.

Ent ainuüksi kohalolekuga ja otsekui nõiaväel ei saavutata ühtki eesmärki. Ka suurepärastest inimestest hästiorganiseeritud töökeskkonnas ei piisa alati eduks. Euroopalik elumudel kätkeb lisaks avatust ja valmisolekut õppida. Ideed ja omanäolisus - nii võiksime oma olemist iseloomustada.

Peame oskama asetada Eesti huvid Euroopa ühishuvide konteksti ja tutvustada kindlalt meie seisukohti. Et see õnnestuks, tuleb kogu riigiaparaadil teha pidevat ja tulemuslikku kodutööd. Eesti on valmis ja suuteline pidevaks jõupingutuseks. Seda kinnitab senine töö, mida on tehtud möödunud kümnendi vältel ja mis on meid toonud tagasi Euroopasse. Senitehtust saab tuge ka meie usk, et Eestil läheb Euroopa Liidus hästi. Ja Euroopa Liidul läheb hästi!

Tänane pidulik hetk on oluline verstapost Eesti teisel sümboolsel tulekul Euroopasse. See tulek sai alguse 1990-ndate aastate algul pärast meie riigi iseseisvuse taastamist, kui Eesti Vabariik alustas uuesti oma diplomaatiliste esinduste rajamist ja välissuhtlemist.

Täna on meil põhjust olla tänulik kõigile neile inimestele, kes on andnud omakasupüüdmatu panuse meie riigi rahvusvahelise positsiooni kindlustamisse ning suhete avardamisse. Nende inimeste töö tulemuslikkus annab meile usu, et
Eesti teine tulek Euroopasse on edukas ja lõplik ning kolmandat tulemist ei ole vaja.

Soovin jõudu tööle Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu hüvanguks!

Austatud härra suursaadik,
lugupeetud külalised!

Lubage mul siinkohal meie esindusele üle anda kingitus.

Tunnustatud Eesti graafik Vive Tolli on nimetanud oma tööd:
Täidan, täidan laeva.
Laev, mis siin pildil on, on Soovide laev.

Soovin, et laev, mida elu jooksul täidetakse väga paljude südamest tulevate soovidega, kannaks meid. Et tormituuled ei puhuks meid karidele ja et liigne last laeva ei hukutaks.

Rõõmustagu ja andku see mõtteainet selle maja rahvale ja külalistele.


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee