In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse lõppkonverentsil 15. mail 2004 Tartus
15.05.2004


Head ajaloohuvilised,
austatud minister, õpetajad, ajalookonkursi laureaadid ja toetajad!

Õpilaste ajalookonkursside viie aasta pikkune traditsioon ja osalejate rohkus kinnitavad, et ajaloos leidub põnevat uurimisainest lõputult. Nagu näitavad äsjalõppenud konkursi uurimisteemad, pakuvad ühtviisi huvi nii rahva ja riigi ajalugu kui ka küla või perekonna arengulugu.

Konkursitööde seas äratasid tähelepanu paljud põnevad pealkirjad, näiteks: "Elu Eestimaal läbi kolme põlvkonna naiste silmade", "Inimene ajarattal" või "Saaremaalt Saksamaale"; aga samuti "20. sajandi lihtne Eesti kodu" ning "Ühiskondlikud muutused taasiseseisvumise ajal ja järel".

Noorte uurijate puhul võib arvata, et nende tööd sisaldavad täiesti eripärast ajastukäsitlust. Kindlasti võib neist uurimusest leida ka huvitavaid vastuseid tänavuse konkursi põhiküsimusele, milline oli muutuv Eesti 20. sajandil.

Küllap kogesite oma uurimust tehes, et 20. sajand oli Eestis väga oluliste muutuste ajastu. Rängimaid tagajärgi tõid kaasa sõjad ja riigikorra muutused. Viimastega käisid paratamatult kaasas muutused ideoloogias ja majandussuhetes. Omandivormi teisenemine mõjutas omakorda elustandardit, inimsuhteid ja isegi mõtteviisi. Just inimese muutumine ajas on mitmesuguste valdkondade uurijatele ikka suurt huvi pakkunud ja nii näis see olevat ka teiega, noored ajaloolased.

Kindlasti tajusite oma suguvõsa ajalugu uurides neid olulisi muutusi, mis tabasid läinud sajandil mitut eestlaste põlvkonda. Ehk tundus teile seejuures ootamatuna, et teie vanavanemad kõigi ränkade saatuselöökide kiuste ometi ei murdunud. Siit edasi mõeldes jõudsite vahest küsimuseni, miks praeguste nooremate põlvkondade esindajad kipuvad mõnikord väiksemagi ebaedu puhul alla andma. Vahel hüljatakse sellise käegalöömise tulemusel isegi oma lähedased ja kodupaik ning minnakse mujalt ilmast õnne otsima. Paraku tuleb siis peatselt veenduda, et küllus ja õnn ei oota kusagil otsijat ees, nende saavutamiseks tuleb kõigil tublisti vaeva näha. Ma usun, et teie ei põlga seda vaeva.

Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal on viie aasta vältel osanud leida just niisuguseid uurimisteemasid, mis huvitavad noori ja haakuvad ka meie ajaga. Mul ei ole kahtlust, et koolides populaarseks saanud konkurss jätkub põnevate ja ajakohaste teemadega. Kas see on näiteks "Eesti tee Euroopasse" või mõni muu aktuaalne teema, seda otsustavad korraldajad peatselt.

Praegu tahaksin aga tänada nii tublisid noor-uurijaid, juhendajaid kui ka konkursi korraldajaid väga tänuväärse töö eest Eesti ajaloopildi täiustamisel. Soovin teile kõigile edukaid järgnevaid konkursse!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee