In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi 10. aastapäeval Vanemuise Teatris 15. mail 2004
15.05.2004


Austatud rahvakultuuri hoidjad,
Eesti Rahva Muuseumi töötajad ja sõbrad!

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts on ainulaadne sõpruskond ja vaimne ühendus. Siin saavad kokku inimesed, keda seob lugupidamine oma rahva, ajaloo ja kultuuri vastu. Kes teaks paremini kui teie, missugust tähendust kannab ühe rahva jaoks tema ajalugu, olgu see siis talletatud inimeste mälus, kirjapanduna või esemetena.

Ajaloo keerdkäikudest settinud kogemust võib kasutada nii loova kui ka purustava jõuna. Mulle tundub, et väikerahva jaoks on need kogemused eriti väärtuslikud, sest siit võib ammutada lisaenergiat otsustavateks hetkedeks.

Sügava mulje jättis mulle äsjane riigivisiit Islandile. Võisime seal pea igal sammul tajuda mitte ainult austust ajaloo ja rahvuskultuuri vastu, vaid ka tihedat ja ajakohast seost nendega. Tuhande aasta tagused sündmused kanduvad tänaste islandlasteni läbi saagade, millesse talletatud kogemust tundma õppida on endiselt auasi.

Traditsioone järgides sünnivad ka Islandi parlamendi Althingi tähtsaimad otsused. Juba enam kui tuhat aastat tagasi, 930. aastal kogunes islandlaste rahvakoosolek Thingvelliris loodusjõudude poolt kujundatud kaljudevahelises orus. Võib tunduda hämmastav, kuid siiani seostatakse seda paika rahvusteadvuse ja demokraatia arenguga saareriigis. Samas kohas kuulutati 1944. aastal välja ka iseseisev Islandi Vabariik.

Meil Eestiski leidub hulk kohti, mida ajalugu on eriliselt vääristanud. Ühena nende seast võime esile tõsta oma laulupidude traditsiooni ja lauluväljakut. Sellestki on kujunenud rahvusliku ühtekuuluvuse ja järjepidevuse sümbol, nagu on Islandi jaoks ajalooline parlament. Kuid samas ei tohiks me eirata küsimust, millal kord suudame oma väärikad paigad neile kohaselt ka esile tõsta.

Eesti Rahva Muuseum ja tema sõbrad on eestlaste ajalookogemuse auväärsemaid edasikandjaid. Ma olen veendunud, et neid inimesi ühendab missioonitunne, mis ei too kokku üksnes iseenda huvi ja harrastuse pärast. Siin tahetakse pakkuda rahvakultuurist osasaamist võimalikult paljudele huvilistele. Väga kõnekas on tõsiasi, et ainuüksi mullu osales Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi korraldatud üritustel ligi 20 000 inimest.

Mis eriti rõõmustav - tänuväärset tööd tehakse õpilastega, nii et paljud neist on kujunenud Eesti Rahva Muuseumi ja rahvakultuuri austajateks. Tehtu on aga kandnud head vilja juba siis, kui muuseumi sõbraks saab kas või üks klassitäis lapsi.

Seda rõõmustavam on tõsiasi, et Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liikmeskond üha kasvab. Kui see jääb nii kestma ning seltsil jätkub nii toetajaid kui üritustel osalejaid, siis võime loota, et ka meie kultuur jääb elujõulisena püsima. Aitäh teile senise entusiasmi eest ja palju õnne kümnenda tegevusaasta täitumise puhul!


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee